Dhikr is een genieting voor de dienaar - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (حفظه الله)

op .

En het behoort tot de spitsvondige uitspraken van de mensen van kennis, dat ze zeggen dat elke aanbidding in dit wereldse leven ophoudt in het Hiernamaals. Je zal niet bidden in het Hiernamaals. En je zal niet vasten in het Hiernamaals.
 
Behalve de gedenking (dhikr) van ALLAH. Want voorwaar, de bewoners van het Paradijs zullen bezield worden met tasbîh en gedenking, zoals we ademen in het wereldse leven.
 
De geleerden hebben gezegd : "Dit bewijst dat de gedenking van ALLAH een genieting is voor de dienaar in het wereldse leven en in het Hiernamaals."
 
In elke aanbidding ligt een (vorm van) ongemak, en dat is onvermijdelijk ... Zelfs als er zich een genot in bevindt dat haar ongemak domineert. Behalve de gedenking van ALLAH, want daarin bevindt zich geen ongemak. Zij is enkel en alleen genieting.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]
 

Mag een man zijn borsthaar scheren ? - Shaykh 'Abd al-Karîm al-Khudayr (حفظه الله)

op .

Deze vraagsteller zegt : Wat is het oordeel over het scheren van het borsthaar voor mannen ?
 
Antwoord :
 
Het is bepaald bij de mensen van kennis dat het haar onderverdeeld wordt in drie categorieën.
 
- Daartoe behoort hetgeen verboden is om te scheren, zoals de baard.
 
- En daartoe behoort hetgeen je verplicht moet scheren, in het bijzonder als de vastgelegde periode - nl. veertig dagen - overschreden is, zoals de schaamstreek en de oksel.
 
- En daartoe behoort wat toegestaan is om te scheren, zoals het borsthaar waarnaar gevraagd wordt.
 
En wat betreft het hoofdhaar, dan is de basis dat dit gelaten wordt, en dat het enkel geschoren wordt bij de (bedevaarts)rituelen, zoals de Profeet (عليه الصلاة والسلام) gewoon was te doen. En het is toegestaan om ze te scheren buiten de (bedevaarts)rituelen, zoals de Profeet (عليه الصلاة والسلام) opgedragen heeft om het hoofdhaar van de kinderen van Ja'far te scheren. Ja?
 
Het is mannen dus toegestaan om hun borsthaar te scheren, en imam Ahmad had de gewoonte zijn lichaam in te smeren met nûra [1], d.w.z. dat hij het haar verwijderde.
 
----------------------------------------------------------------------
[1] Een olie die de haren in enkele minuten losweekt, zodat men deze nadien enkel nog hoeft af te wassen (zoals wax in onze tijd).
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]
 

Mag een reiziger die de laatste twee eenheden van 'ishâ' haalt, deze verrichten met de intentie van het inkorten van het gebed ? - Shaykh 'Abd al-Karîm al-Khudayr (حفظه الله)

op .

Vraag : 
 
Ik ben reiziger en behoor niet tot de inwoners van het gebied. Als ik dan de moskee bijvoorbeeld binnenstap bij het 'ishâ'-gebed en ik haal de derde en vierde gebedseenheid, is het mij dan toegestaan om deze twee gebedseenheden te bidden met de intentie van het inkorten van het gebed ?
 
Antwoord : 
 
Dit is niet toegestaan. Als de reiziger een inwoner volgt (in gebed), dan moet hij het gebed vervolledigen. En als hij genoegen nam met deze twee gebedseenheden, dan moet hij het gebed herhalen.
 
[Fatwa 2768 op de site van de shaykh] [Vertaling : ابو معاذ محمد داود]