Hijâb: Traditie of aanbidding?

op .

Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn (رحمه الله) heeft gezegd :
 
"(Beschouwen) dat de hijâb een gewoonte en traditie is, is een fout. De hijâb is een aanbidding, een vroomheid en een toenadering tot ALLAH (عز وجل). Hij behoort niet tot de gewoonten en tradities, maar hij behoort tot de bevelen die ALLAH en ZIJN Boodschapper bevolen hebben. (De hijâb) dragen is dus een toenadering tot ALLAH (عز وجل)."
 
["Silsila al-Liqâ' ash-Shahrî", 17]  [Vertaling : ابو معاذ محمد داود]

De graad van verbod van ribâ - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (حفظه الله ورعاه)

op .

De eerste beschouwing : wat is de graad van ribâ met betrekking tot haar verbod ?
 
We vinden dat haar graad van verbod heel groot is. Er is gekomen in een hadîth : "Een dirham ribâ die de man eet, terwijl hij dit weet, is erger bij ALLAH dan 36 (keer) ontucht." En er is gekomen in een overlevering die Shaykh al-Albânî versterkt heeft [1] : "De minst erge (vorm van ribâ) is vergelijkbaar met het feit dat de man betrekkingen heeft met zijn moeder."
 
Het verbod is dus zeer sterk ! Het gaat hier om (één) dirham ribâ die de man neemt terwijl hij het weet !!
 
----------------------------------------------------------------
[1] Via ondersteunende overleveringen.
 
 [Vertaling : ابو معاذ محمد داود]
 
 

Gouden advies voor de student : het gaat om wat je leert - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (حفظه الله ورعاه)

op .

De kwestie is niet dat je schrijft, maar de kwestie is dat je leert. Sommige broeders, studenten van kennis, wonen de lessen bij en ze hebben goede ambitie om de lessen bij te wonen. En ze nemen notities. Maar spijtig genoeg laten ze die (notities) nadien achterwege. Ze herlezen die niet meer en studeren ze niet. Dus worden ze vergeten. De kwestie is dus niet dat je aanwezig bent, en de kwestie is niet dat je schrijft, maar de kwestie is dat je leert. Kennis vereist noodzakelijkerwijs je aanwezigheid, een werkelijke aanwezigheid ... Want hoeveel mensen zijn aanwezig met hun lichaam, terwijl hun geest op vele plaatsen ronddwaalt. In werkelijkheid is dit niet nuttig voor het vatten van de kennis. We hopen dat er voor hem een beloning wordt opgeschreven, maar dat is niet van nut om de kennis te vatten. Het is noodzakelijk dat het hart aanwezig is en (het is noodzakelijk) te strijden : elke keer shaytân een dienaar zich ziet wenden naar een grootse zaak, streeft hij ernaar om hem er terug van af te wenden. Het is dus noodzakelijk te strijden. Vervolgens is het noodzakelijk om het te studeren en te herhalen, en om te proberen het te begrijpen, totdat de mens leert en kennis verwerft waaruit hij voordeel haalt en waarmee hij van nut zal zijn.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]