Jouw vrouw heeft een recht op jou, zelfs al bid je de hele nacht - Shaykh Muhammad ibn Ghayth (حفظه الله)

op .

De negende kwestie : het behoort tot de rechten (van de moslimvrouw) dat (haar echtgenoot) de nacht niet ver van haar doorbrengt, of dat nu buitenshuis of binnenshuis is. Dat hij de nacht niet ver van haar doorbrengt, ongeacht of dat buitenshuis of binnenshuis is. Er zijn mannen die tot het midden van de nachten opblijven met hun vrienden, en langer, zelfs tot fajr. Hij keert na middernacht terug, om 2u of 3u ('s ochtends), terwijl zijn arme (vrouw) wacht. Ze slaapt en ze wordt wakker. Ze raakt het bed aan, maar er ligt niemand bij haar.
 
En wanneer de man terugkeert, zegt ze tegen hem : "Wat ben je laat, o X. Ik heb op je gewacht en ben vermoeid geraakt." Hij antwoordt : "Loof Allah. Degenen die fajr bidden, blijven (daarna in de moskee) zitten." D.w.z. ik ben vroeger gekomen. Dit is een excuus dat nog afschuwelijker is dan een zonde.
 
De Profeet (عليه الصلاة والسلام) zei tegen 'Abdullâh ibn 'Amr, toen hij de gewoonte had om de volledige nacht te bidden - hij was dus niet de nacht weg met vrienden, maar hij zat enkel in één kamertje met zijn echtgenote terwijl hij het gebed verrichtte -. (De Profeet عليه الصلاة والسلام) zei : "Voorwaar, jouw echtgenote heeft een recht op jou."
 
Voorwaar, jouw echtgenote heeft een recht op jou ... Zelfs als je aan het bidden was ! Zelfs al blijf je de hele nacht bidden, toch heeft jouw echtgenote een recht op jou. Het is de man niet toegestaan om de nacht weg van haar door te brengen, ongeacht of dat buitenshuis of binnenshuis is.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]
 
 
.be

Behoefte aan jihâd an-nafs

op .

Shaykh al-'Uthaymîn (رحمهُ الله) heeft gezegd :
 
"Tegenwoordig bevinden wij ons in een staat van behoefte aan jihâd an-nafs (het bestrijden van de ziel), want de harten zijn ziek, de ledematen zijn nalatig en de harten zijn afkerig. En dit vereist een strijd vóór alles."
 
[Bron : "Majmû' al-Fatâwâ", 25/314] [Vertaling : ابو معاذ محمد داود]

Toont deze hadith aan dat je de vijanden mag onthoofden ? - Shaykh Sâlih Âl ash-Shaykh (hafidhahullâh)

op .

Ze komen bijvoorbeeld ... Ze komen en zeggen ... ze zeggen dubbelzinnige dingen - en ik ben zeker dat de shaykh er al naar verwezen heeft - dat de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) gezegd heeft : "Ik ben naar jullie gekomen met slachting (الذبح)."
 
"Ik ben naar jullie gekomen met slachting (الذبح)."
 
Ze begrijpen "adh-dhabh (الذبح)" in de betekenis van het afsnijden van het hoofd. En dit is een begrip dat zéér veraf ligt (van haar juiste betekenis) en tot de bewijzen dat het ver ligt van het juiste, behoort het feit dat niemand van de gemeenschap er (op deze wijze) naar gehandeld heeft. Sinds de metgezellen, aan wie deze uitspraak gericht was, tot in onze tijd ... totdat die (personen) dit (op deze manier) in praktijk brengen.
 
"Ik ben naar jullie gekomen met slachting (الذبح)." In de betekenis van de woorden van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam), betekent dat de Arabieren en de ongelovigen, vóór de Islam, op de gevangene - of veeleer op de vijand - verschillende daden (straffen) uitvoerden, zoals marteling en voorbeeldstraffen en belediging. En de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) heeft dat alles verboden en heeft gezegd :
 
"Ik ben naar jullie gekomen met slachting (الذبح)." D.w.z. met het doden (tijdens de strijd), met de confrontatie.
 
"Adh-dhabh (الذبح)" betekent hier het doden (tijdens de strijd), de confrontatie. Het betekent niet het slijpen van het mes zoals men zegt, of zoals zij aannemen.
 
Dat wil zeggen dat alles wat de Arabieren gewoon waren te doen inzake het martelen van de mensen voor de dood, en het afhakken van de oren, en het als voorbeeld stellen van mensen, enz. tijdens oorlogen ... De Islam heeft dat afgeschaft, en slechts één iets bleef over en dat was het doden (tijdens de strijd). Als hij niet gedood wordt, dan wordt hij gerespecteerd, beschermd, behouden, behandeld, ... en dit alles zijn grootse regelgevingen met betrekking tot de (oorlogs)gevangene die bekend zijn.
 
Deze hadith is ingewikkeld en bevat (andere) details ...
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]
 
.be