Achter een imam bidden die het gebed wil leiden voor geld?

op .

Imam Ahmad werd gevraagd over een imam die tegen een volk zei : "Ik zal ramadân voor jullie bidden voor zoveel en zoveel dirham." ?
 
Hij antwoordde : "Ik vraag ALLAH het welzijn. Wie bidt er achter zo iemand ?"
 
Bron : Masâ'il al-Imâm Ahmad Riwâya Abî Dâwud as-Sijistânî 
[Vertaling: ابو معاذ محمد داود]
 
 

De kleding oprollen tot boven de enkels bij het gebed - Shaykh 'Abd al-Muhsin al-'Abbâd (حفظه الله)

op .

Vraag :
 
Wanneer sommigen aan hun gebed willen beginnen en hun kleding onder de enkels komt, rollen ze het op zodat het boven de enkels komt. Is deze daad correct ?
 
Antwoord :
 
Wat verplicht is, is dat het altijd opgetrokken is doordat het opgeheven of afgeknipt is. Maar dat hij dat doet, dat heeft de betekenis van het kledingstuk optrekken of oprollen. En over het oprollen van het kledingstuk is er overgeleverd wat erop wijst dat het verboden is. Over het oprollen van het kledingstuk (bij het gebed) is er overgeleverd wat erop wijst dat het verboden is. En dit optrekken is iets dat in alle situaties dient te gebeuren, en niet enkel in het gebed. Dit dient niet enkel in het gebed te gebeuren. Hij dient dat voortdurend te doen ofwel moet zijn kledingstuk boven de enkels komen. Het is niet toegestaan dat het onder (de enkels) komt, niet tijdens het gebed en niet buiten het gebed.
 
[Vertaling: ابو معاذ محمد داود]
 

Hun harten zijn ziek - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (حفظه الله)

op .

En je zal zeker verbaasd zijn, o dienaar van ALLAH, over sommigen van de moslims. Ze houden van degene die openlijk innovaties toont. Maar wat degene betreft op wie de sunna zichtbaar is, hem haten ze en misprijzen ze. Heb je nooit één horen zeggen : "Dat zijn de mensen met de baard. Dat zijn de mensen met de baard. Van hen houden we niet !" ? Terwijl het een sunna is van de Profeet (صلى الله عليه وسلم). Meer nog, de Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft het zelfs bevolen toen hij zei : "Laat de baard (overvloedig)." Als we de geschiedenis doorzoeken, dan vinden we geen enkele van de uitmuntende personen van de gemeenschap zonder baard. De Profeet (صلى الله عليه وسلم), de metgezellen van de Boodschapper van ALLAH (صلى الله عليه وسلم), de tâbi'ûn, de vier imams, de vooraanstaanden van de gemeenschap. En desondanks vind je vandaag de dag gelovigen die naar mensen in hun land kijken en zeggen : "Dat zijn de mensen met de baard." Ze haten hen. (Ze zeggen : ) "Wij houden niet van hen." Waarom ? Omdat hun harten gekeerd zijn - en de toevlucht wordt gezocht bij ALLAH - waardoor ze op het punt gekomen zijn dat ze niet meer van de sunna houden en wel van de innovatie houden. En de toevlucht wordt gezocht bij ALLAH. We moeten dus opletten voor deze zaak.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]