Gouden advies voor de student : het gaat om wat je leert - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (حفظه الله ورعاه)

op . Gepost in Talab al-'Ilm (het opdoen van kennis)

De kwestie is niet dat je schrijft, maar de kwestie is dat je leert. Sommige broeders, studenten van kennis, wonen de lessen bij en ze hebben goede ambitie om de lessen bij te wonen. En ze nemen notities. Maar spijtig genoeg laten ze die (notities) nadien achterwege. Ze herlezen die niet meer en studeren ze niet. Dus worden ze vergeten. De kwestie is dus niet dat je aanwezig bent, en de kwestie is niet dat je schrijft, maar de kwestie is dat je leert. Kennis vereist noodzakelijkerwijs je aanwezigheid, een werkelijke aanwezigheid ... Want hoeveel mensen zijn aanwezig met hun lichaam, terwijl hun geest op vele plaatsen ronddwaalt. In werkelijkheid is dit niet nuttig voor het vatten van de kennis. We hopen dat er voor hem een beloning wordt opgeschreven, maar dat is niet van nut om de kennis te vatten. Het is noodzakelijk dat het hart aanwezig is en (het is noodzakelijk) te strijden : elke keer shaytân een dienaar zich ziet wenden naar een grootse zaak, streeft hij ernaar om hem er terug van af te wenden. Het is dus noodzakelijk te strijden. Vervolgens is het noodzakelijk om het te studeren en te herhalen, en om te proberen het te begrijpen, totdat de mens leert en kennis verwerft waaruit hij voordeel haalt en waarmee hij van nut zal zijn.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]