Wat moet élke moslim absoluut leren en kennen ? - Shaykh 'Abd as-Salâm ibn Barjas Âl 'Abd al-Karîm (رحمه الله)

op . Gepost in Talab al-'Ilm (het opdoen van kennis)

Onwetendheid is een enorme ramp en een grote ziekte langs dewelke shaytân binnenglipt, begeerten zich verspreiden, beproevingen zich verspreiden, en het toekennen van deelgenoten aan ALLAH (عز وجل) toeneemt. En een gebrek aan religie wordt gangbaar bij de mensen, net zoals het zich afwenden van de gedenking van ALLAH (عز وجل) en van het Hiernamaals, en zich volledig bezighouden met het wereldse leven, alsof ze voor haar geschapen zijn.
 
De wettige kennis die een verplichting is voor elke moslim om te leren, is de kennis waar níémand van ons onwetend over mag zijn. We horen er aandacht aan te schenken en belang aan te hechten en er ons aan te wijden. De lezer en de niet-lezer zijn daarin gelijk, evenals de jongere en de oudere, de vrouw en de man, degene die studeert in scholen en degene die in zijn winkel verkoopt en koopt. Dit is de wettige kennis die ALLAH (عز وجل) verplicht gemaakt heeft voor elke moslim om te leren en te kennen. Telkens we er nalatig in zijn, dringt de tekortkoming bij ons binnen.
 
Jullie vragen je misschien af : Wat is deze kennis die een verplichting is voor elkeen van ons ? Voorwaar, het is de kennis waarop de shaykh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhâb (رحمه الله تعالى) gewezen heeft in zijn boek "al-Usûl ath-Thalâtha" (de drie fundamenten), en zijn uitspraak (رحمه الله تعالى) :
 
"Weet - moge ALLAH jou genadig zijn - dat het ons verplicht is om vier zaken te leren. De eerste is de kennis, en dat is :
 
- de kennis over ALLAH
- de kennis over Zijn Boodschapper (صلى الله عليه وسلم)
- de kennis over de religie van Islam, met de bewijzen."
 
Dus deze kennis is de kennis over ALLAH, de kennis over de Boodschapper van ALLAH (صلى الله عليه وسلم), de kennis over de religie van Islam met de bewijzen. Hierover mag de moslim niet onwetend zijn.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]