De ijtihâd van de gewone leek en van de onwetende - Shaykh 'Abd al-Karîm al-Khudayr (hafidhahullâh)

op . Gepost in Talab al-'Ilm (het opdoen van kennis)

Vraag :
 
As-salâmu 'alaykum wa-rahmatullâhi wa-barakâtuhu. Heeft de gewone leek of onwetende het recht om ijtihâd te verrichten, te onderzoeken en te lezen over een kwestie om zo tot de correcte uitspraak te komen ?
 
Antwoord :
 
Hoe wil de leek ijtihâd verrichten terwijl hij daar niet de bekwaamheid voor heeft ? Hij heeft niet de bekwaamheid. De leek ... De leek is een onwetende. Ja ? En de onwetende is een leek. En inzake hun oordeel zijn ze een beginner die niet gekwalificeerd is om de teksten te kennen en om te gaan met deze teksten volgens het pad dat gekend is bij de mensen van kennis.
 
Het is zo iemand dus niet toegestaan om de teksten aan te pakken en er (regels) uit af te leiden of er juridische oordelen op te baseren en er de uitspraken van de mensen van kennis mee te verwerpen. Hij heeft niet het recht om dat te doen, want hij heeft niet de bekwaamheid. Zijn plicht is enkel om de mensen van kennis te vragen en hen blindelings te volgen. Zijn plicht is te vragen aan de mensen van kennis :
 
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
 
"Vraag het dan aan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten." [S. an-Nahl, v. 43]
 
En zijn plicht is ook - op basis daarvan en wat daaruit voortvloeit - dat hij de mensen van kennis blindelings volgt (in hun opinie). Ja.
 
[Bron : "Barnâmij Fatâwâ Nûr 'alad-Darb", 51ste aflevering, 11/10/1432 h.] [Vertaling : ابو معاذ محمد داود]