Hij heeft meer gebreken dan hen, neem dat als regel !! - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Talab al-'Ilm (het opdoen van kennis)

Vraag :

 

Als sommige geleerden iemand onbetrouwbaar verklaren (jarh) en de overige (geleerden) zwijgen, toont dat dan aan dat ze zijn jarh bevestigen ?

 

 

Antwoord :

 

Dat is de geleerde niet toegestaan. De ware geleerde spreekt niet door mensen onbetrouwbaar te verklaren. Hij vreest ALLAH en hij verklaart de mensen niet onbetrouwbaar.

 

Wat de geleerde betreft wiens situatie draait rond de fouten (gebreken) van de mensen, dan bevinden de gebreken zich in hém ! Hij heeft dan meer gebreken dan hen. Niemand verricht jarh op de mensen tenzij een persoon die meer gebreken heeft dan hen. Neem dat als een regel !

 

 

Een moslim beschermt zijn tong tegen het spreken over de mensen, en hij roddelt niet over de mensen. En zwijgen is niet toegestaan, maar hij moet geadviseerd worden om de mensen met rust te laten en niet over hen te spreken.

 

Ja, als hij de kwestie naar de rechter gebracht heeft, of naar de verantwoordelijke, en zegt : "X bidt niet, Y doet dit" opdat hij verhinderd zou worden van wat hij doet, dit is geen geroddel. Maar (spreken) in bijeenkomsten en zich amuseren met de eer van de mensen (d.w.z. hun eer schaden), dit is niet toegestaan. Ja.

 

 

[Bron : Vraag & antwoordsessie na les 30 van "Sharh Al-Muntaqâ Min Akhbâr Sayyid al-Mursalîn", op datum van 19/05/1432 h.]

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]