Hoe zich ontdoen van voortdurende en oude droefheid en angsten ? - Shaykh Sâlih al-Fawzân

op . Gepost in Hartverzachters en vermaningen

Vraag :
 
« Een persoon wonend in het koninkrijk (Saudi-Arabië) stelt de volgende vraag : Ik ben altijd zeer droevig en angstig omwille van de moeilijkheden van het leven. En ik lijd daar al heel lang aan. Dus, wat adviseert u me ? Moge Allah u belonen op de beste manier. »
 
Antwoord :
 
« Ik adviseer je blijk te geven van geduld, volledig te vertrouwen op Allah ('azza wajalla) en te wachten om ervan te worden verlicht.
 
Net zoals ik je de smeekbede adviseer : smeek Allah (subhânahu) opdat Hij je verlost van je angsten, je zaken vergemakkelijkt, je moeilijkheid wegneemt en je hinder doet verdwijnen.
 
Dus, plaats je vertrouwen in Allah, reken volledig op Hem, vermeerder je smeekbeden, ... (samengevat : ) verricht de nuttige middelen die je uit deze toestand zullen halen. »
 
[Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh) tijdens een vraag gesteld in de uitzending "Nûr 'ala d-Darb"]
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]