Mijn ouders willen niet dat ik salafî ben en nemen mijn boeken en kledij af - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Bekering / Nieuwe moslims

Moge Allah welwillend voor u zijn. De vraagstelster uit Frankrijk zegt : Mijn ouders weigeren mijn toewijding aan de salafimanhaj te aanvaarden. Mijn moeder heeft afgenomen ...

 

Shaykh : Huh ?

 

Vraagsteller : Ze zegt : Mijn ouders weigeren mijn toewijding aan de salafimanhaj te aanvaarden. Mijn moeder heeft al mijn boeken en mijn jilbâb van me afgenomen en ze heeft gezegd : "Als je er niet tevreden mee bent, dan heb je het huis maar te verlaten." Ik voel me dus gedwongen om de kledij van de ongelovigen te dragen. Wat moet ik dus doen ?

 

 

 

Antwoord :

 

Ten eerste, de authentieke salafiyya is noodzakelijk.

 

Wat de salafiyya betreft die door sommige mensen genoemd wordt terwijl ze de salafiyya niet kennen en misschien schrijven ze aan de voorgangers (de salaf) dingen toe waar zij vrij van zijn ...

 

As-salafiyya is vandaag de dag terechtgekomen in een situatie waar men aarzelt (om zich eraan toe te schrijven), omdat sommigen die zich eraan toeschrijven, aan (salafiyya) toekennen wat (in werkelijkheid) niet tot haar behoort, zoals hardheid, toevoeging en onwetendheid en dan zeggen ze : Dit is de manhaj van de salaf !

 

Wat de authentieke en (door het Boek en de Sunna) gereguleerde salafiyya betreft, zij is de juiste manhaj op elke plaats.

 

Maar als ze je dwingen om ... als ze je dwingen om deze kleding te dragen, dan wordt ze onder dwang (beschouwd). [1] En als je de mogelijkheid hebt om te trouwen en bij hen te vertrekken, dan hoor je het huwelijk te ondernemen, met een vrome echtgenoot. En je verlaat dit huis. Maar als het huwelijk niet bereikt wordt, en je geen andere plaats hebt dan het huis van je ouders, dan ben je gedwongen in deze situatie.

 

Je moet je 'awra bedekken en wat je aan kledij draagt moet je 'awra bedekken, maar niet wijd (in dat geval). Niet wijd rond het lichaam. Jij bent verontschuldigd hiervoor totdat Allah een uitweg gemakkelijk voor jou maakt. Ja.

 

Om het voorgaande antwoord te vervolledigen, veel van hetgeen niet tot salafiyya behoort, wordt er vandaag de dag aan toegeschreven. Maar zij is vrij van het ongelovig verklaren van mensen, zonder stelregels, terwijl ze zeggen dat dit de manhaj van de salaf is. En van het verrichten van tabdî' [2] op de mensen, zonder stelregels, terwijl ze zeggen ...

 

D.w.z. iedereen die van hen verschilt in hun gedachten, verklaren ze ongelovig of verklaren ze mubtadi' en ze schrijven dit toe aan de voorgangers (salaf). Terwijl de voorgangers (salaf) daar vrij van zijn.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] D.w.z. dat ze niet zondig beschouwd wordt als ze onder dwang iets doet wat niet mag.

[2] Mubtadi' verklaren.

 

[Vertaling : ابومعاذمحمدداود]