Wat de nieuwe moslim moet doen en achterwege laten - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Bekering / Nieuwe moslims

Alle lof is aan Allah. Vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Muhammad en zijn familie en zijn metgezellen. Dit gezegd zijnde :

Allah heeft de schepping geschapen om Hem te aanbidden. Hij (Ta'âlâ) zegt :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

"En Ik heb de jinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden." [S. adh-Dhâriyât, v. 56]


En Allah wordt enkel aanbeden met wat Hij voorgeschreven heeft. Hij heeft Zijn Boodschappers gezonden om te verduidelijken aan de mensen wat Hij voorgeschreven heeft aan Zijn dienaren. Want de aanbidding van Allah met iets anders dan wat Hij voorgeschreven heeft, is zinloos.

En Hij heeft de (reeks) Boodschappers afgesloten met Zijn Boodschapper Muhammad (sallAllâhu 'alayhi wasallam) en Hij heeft alle mensen bevolen om hem na te volgen. Hij (Ta'âlâ) zegt :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً

"Zeg : O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen." [S. al-A'râf, v. 157]


Wie niet gelooft in Muhammad, is ongelovig. De religie van Muhammad (sallAllâh 'alayhi wasallam) is de Islâm, en Allah aanvaardt geen andere religie dan haar. Hij (Ta'âlâ) zegt :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ

"En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt : het zal niet van hem aanvaard worden en in het Hiernamaals behoort hij tot de verliezers." [S. Âl 'Imrân, v. 85]


En de Islâm waarmee Muhammad (sallAllâhu 'alayhi wasallam) gekomen is, heeft vijf zuilen - de getuigenis dat geen godheid het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Muhammad de Boodschapper van Allah is, het gebed verrichten, de zakât geven, de (maand) Ramadân vasten en de bedevaart naar het heilige Huis van Allah, voor wie de mogelijkheid heeft.


Wat moet degene doen die de Islâm wil binnentreden ?

Hij moet de twee geloofsgetuigenissen uitspreken en vervolgens brengt hij de zuilen van de Islâm op de volgende wijze in praktijk :

1 - Hij zegt : "Ik getuig dat geen godheid het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en ik getuig dat Muhammad de Boodschapper van Allah is." [Ashhadu an lâ ilâha illAllâh wa ashhadu anna Muhammadan rasûlullâh]. Hij spreekt dat met luide stem uit.

2 - Hij bidt de vijf gebeden - fajr en dhuhr en 'asr en maghrib en 'ishâ' - overdag en 's nachts, zijn hele leven lang. Fajr is twee gebedseenheden, dhuhr vier gebedseenheden, 'asr vier gebedseenheden, maghrib drie gebedseenheden en 'ishâ' vier gebedseenheden. Hij bidt pas nadat hij de rituele wassing heeft verricht en dit gebeurt door het hele gezicht te wassen, de voorarmen te wassen met de ellebogen inbegrepen, over het hoofd te wrijven (met natte handen) en de voeten te wassen tot aan de enkels met zuiver water.

3 - Als hij meer geld heeft dan hij nodig heeft, dan geeft hij daarvan elk jaar 10/4 (2,5%) als zakât aan de armen en behoeftigen. En als hij niet meer geld heeft dan hij nodig heeft, dan is zakât voor hem niet verplicht. [1]

4 - Hij vast de maand Ramadân en dat is de negende maand van het hijri-jaar (hij laat het eten en drinken en de betrekkingen met zijn echtgenote achterwege van zonsopgang tot zonsondergang) en uitsluitend 's nachts eet hij en drinkt hij en heeft hij betrekkingen met zijn echtgenote.

5 - Als hij er financieel en lichamelijk toe in staat is, dan verricht hij éénmaal in zijn leven de bedevaart naar het Huis van Allah. En als hij er financieel toe in staat is, maar hij is er lichamelijk niet toe in staat omwille van zijn hoge leeftijd of een ongeneeslijke ziekte, dan vertrouwt hij iemand toe om de bedevaart éénmaal voor hem te verrichten.

6 - Wat overblijft van gehoorzaamheden, is een vervolmaking van deze zuilen.


Wat moet de moslim achterwege laten ?

1 - Hij laat shirk (toekennen van deelgenoten aan Allah) achterwege in al haar vormen, en dat is de aanbidding van een ander dan Allah, zoals bijvoorbeeld de smeekbede verrichten aan de doden, slachten voor hen, wensen verrichten aan hen.

2 - Hij laat innovaties achterwege, en dat zijn aanbiddingen die niet voorgeschreven zijn door de Boodschapper van Allah, Muhammad (sallAllâhu 'alayhi wasallam). Omwille van zijn uitspraak (sallAllâhu 'alayhi wasallam) : "Wie een daad verricht die niet tot onze religie behoort, dan zal deze verworpen worden". D.w.z. het zal niet aanvaard worden.

3 - Hij laat ribâ (interest, woekerrente) achterwege, (evenals) kansspelen, corruptie (omkoping), leugens in transacties, en het kopen en verkopen van producten en handelswaren die verboden zijn (in de Islâm).

4 - Hij laat zinâ (ontucht) achterwege en dat is betrekkingen met een ander dan zijn wettelijke echtgenote, net zoals hij sodomie achterwege moet laten, en dat is een daad (van homoseksualiteit).

5 - Hij laat het drinken van wijn achterwege, het eten van varken en van hetgeen geslacht is voor een ander dan Allah, en het eten van het dode dier (dat niet volgens de islamitische regels geslacht is).

6 - Hij laat het huwelijk achterwege met de ongelovige vrouwen die niet tot de vrouwen van het Boek behoren (d.w.z. monotheïstische christelijke of joodse vrouwen).

7 - Hij moet zijn ongelovige echtgenote, die niet tot de vrouwen van het Boek behoort, verlaten, tenzij ze zich samen met hem bekeert tot de Islâm of (ze zich bekeert) tijdens de 'idda (scheidingsperiode van drie menstruatiecycli).

8 - Als de besnijdenis hem geen kwaad berokkent, dan laat hij zich besnijden bij een moslimdokter.

9 - Als hij in staat is om te verhuizen van het land van ongelovigen naar het land van Islâm, dan verhuist hij. En zoniet, dan blijft hij in zijn land, terwijl hij zich vastklampt aan zijn religie.


Geschreven door Sâlih ibn Fawzân al-Fawzân, lid van de Raad der Grote Geleerden, op 19/03/1433 h. [2]

-----------------------------------------------------------------------------------
Noot van de vertaler :

[1] Zie hiervoor het hoofdstuk zakât in boeken van fiqh (bv. Mulakhkhas al-Fiqhî van Shaykh al-Fawzân zelf). Daar staat de precieze limiet voor goud, zilver, geld enzovoorts, vanaf waar zakât een verplichting wordt.

[2] Bron : de officiële website van de shaykh : 
http://alfawzan.af.org.sa/ .

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]