Duiding over hoe we omgaan met degene die zich wil bekeren - Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn (rahimahullâh)

op . Gepost in Bekering / Nieuwe moslims

Vraag :

Weledele shaykh. Met betrekking tot de ongelovigen die de Islam wensen binnen te treden, menen sommige broeders dat ze niet overhaast dienen te worden bij hun binnentreden. Ze menen dat hen boeken en cassettes moet gegeven worden, en dat ze één of twee maanden blijven, totdat ze de islamitische geloofsovertuiging ('aqîda) leren en er kennis over verwerven.

Ze wensen de Islam. Een man kwam en zei : "Ik wil de Islam binnentreden en daarna lichten jullie me in over hetgeen mij verplicht is qua aanbiddingen."

Is het beter dat we ons haasten en het bespoedigen om hem de Islam te laten binnentreden ? Of geven we hem de gelegenheid om te leren over datgene waartoe hij zich bekeert ?Antwoord :

De werkelijkheid is dat sommige mensen - zoals je vermeld hebt - zeggen : Diegenen die net naar ons gekomen zijn, misschien zegt iemand van hen : "Ik wil de Islam," terwijl hij er onwetend over is. Als hij dan de Islam binnentreedt, is het vervolgens niet zacht voor hem en vindt hij geen plezier in de rites van de Islam en keert hij op zijn stappen terug.

In dat geval is de ramp groter. Want als hij de Islam binnentreedt en vervolgens op zijn stappen terugkeert, wordt hij afvallig. Terwijl als hij op zijn religie was gebleven, hij ongelovige van oorsprong is.

En de afvallige is erger dan de ongelovige van oorsprong. Want de ongelovige van oorsprong wordt aanvaard op zijn religie, terwijl de afvallige niet wordt aanvaard op zijn afvalligheid : hij wordt uitgenodigd tot de Islam en ofwel toont hij berouw, ofwel wordt hij gedood.

Sommige broeders zijn dus van mening dat we ons niet dienen te overhaasten.

Vervolgens kan het zijn dat sommige werkers beweren moslim te zijn omwille van wereldse redenen, niet omwille van liefde voor de Islam. Hem het bewijs uiteenzetten door de Islam te verduidelijken, waarna hij zich bekeert met inzicht, is beter dan dat we het overhaasten.

Deze hoort dus de context te aanschouwen. Als we zien dat deze man werkt tussen de moslimbevolking en hen bezig zag en hun reiniging, hun gebed, hun gedenkingen en hun gedrag zag ... wanneer deze zegt dat hij verlangt naar de Islam, dan aanvaarden we dat van hem. Maar als hij onwetend is en hij pas recentelijk gekomen is en hij niets weet over de Islam, dan is het best dat we eerst de Islam aan hem verduidelijken, en vervolgens aanvaarden we zijn aanspraak op de Islam.


[Bron : "Liqâ' al-Bâb al-Maftûh" (12/19), donderdag 18 jumâdâ al-ûlâ 1413 h., Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn (rahimahullâh)]

 [Vertaling : ابو معاذ محمد داود]