Wie zijn broeder beschimpt omwille van een zonde, zal niet sterven vooraleer hij ze verricht heeft - Shaykh Sâlih al-Fawzân (حفظه الله ورعاه)

op . Gepost in Akhlaaq (gedrag)

En op gezag van Mu'âdh ibn Jabal (رضي الله عنه) die zei : De Boodschapper van ALLAH (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd : "Wie zijn broeder beschimpt omwille van een zonde, zal niet sterven vooraleer hij ze verricht heeft." Overgeleverd door at-Tirmidhî en hij heeft hem hasan verklaard, en zijn overleveringsketen is onderbroken.
 
Uitleg :
 
"Wie zijn broeder beschimpt omwille van een zonde, zal niet sterven vooraleer hij ze verricht heeft." D.w.z. het verrichten van deze zonde waarvoor hij zijn broeder beschimpte.
 
Moslims begaan zonden en zijn niet onfeilbaar. Ze zijn niet onfeilbaar, ze hebben zonden. Onfeilbaarheid is voor de Boodschappers (عليهم الصلاة والسلام). Gebruik de gebreken van de mensen niet als middel om hen te kleineren en hun gebreken te vermelden, hen daarmee beschimpend. "O jij die dit gedaan hebt, o jij die dat gedaan hebt, ..." waarbij je zijn gebrek vermeldt.
 
Als je hem hebt beschimpt omwille van een zonde, dan zal ALLAH jou bestraffen : je zal niet sterven zonder zelf deze zonde te hebben verricht.
 
"Wie zijn broeder beschimpt omwille van een zonde, zal niet sterven vooraleer ..." Ja ?
 
[De lezer van de shaykh : ... hij ze verricht heeft.]
 
"... vooraleer hij ze verricht heeft." Als bestraffing voor hem ! Als bestraffing voor hem ...
 
Blijf dus weg van het vervallen in de gebreken van de mensen, bescherm hen. Adviseren is zeker verplicht, maar beschimpen (is dat niet). Wie adviseert, beschimpt niet. Hij beschimpt niet, hij geeft advies met medeleven, met vriendelijkheid, (het gebrek) toedekkend.
 
Er is een verschil tussen adviseren en beschimpen ! Hij zegt : "Nee, dat behoort tot de jaloezie (voor de religie)." Wij zeggen : "Nee, dat is geen jaloezie. Dit is niet toegestaan." Jaloezie (voor de religie) is dat je hem adviseert, medeleven toont voor hem, (zijn zonden) toedekt.
 
Dat is de jaloezie (voor de religie). Maar wat het vernederen (van je broeder) betreft, dat is niet toegestaan. Het is verplicht dat je je broeder beschermt. Ja.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]