Shaykh, ik hou van u omwille van Allah ... - De nederigheid van Shaykh al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Akhlaaq (gedrag)

Moge Allah welwillend voor u zijn. En deze (vraagsteller) neemt Allah (jalla wa 'alâ) als getuige en hij neemt de aanwezigen als getuige voor het feit dat hij van u houdt omwille van Allah. En hij vraagt Allah (jalla wa 'alâ) om u te vergeven en u te doen welslagen en u te belonen met het goede namens de Islam en de moslims omwille van hetgeen u op zich neemt inzake de verdediging van de 'aqîda en de sharî'a.

Antwoord :

Ten eerste vragen we Allah dat Hij van jou houdt, zoals jij van me houdt omwille van Hem.

En wat jouw uitspraak betreft dat ik de Islam verdedig, dit nee ... ik ben niet van dat niveau. Ik ben minder dan dat, en gebrekkig en ik vraag vergiffenis aan Allah.

Maar wij hopen dat Allah de Islam de overwinning schenkt, een overwinning van bij Hem, en dat Hij de vijanden van de Islam in de steek laat, bij Zijn Eer en Zijn Almacht (subhânahu wa ta'âlâ).

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]