Het stilzwijgen is de schoonheid van de geleerde en de bescherming van de onwetende - Shaykh 'Abd ar-Razzâq al-'Abbâd (hafidhahullâh)

op . Gepost in Akhlaaq (gedrag)

Sufyân ath-Thawrî (rahimahullâh) heeft gezegd :

الصمت زين العالم وستر الجاهل

"Het stilzwijgen is de schoonheid van de geleerde en de bescherming van de onwetende."

"Het stilzwijgen is de schoonheid van de geleerde ...," d.w.z. een schoonheid voor hem.

"... en de bescherming van de onwetende." d.w.z. dat zijn onwetendheid niet (openlijk) blijkt. Maar moest hij zittingen bijwonen en zijn ziel vrij laat inzake woorden en discussies over zaken en kwesties, dan zal duidelijk worden wat hij draagt aan onwetendheid. En had hij gezwegen, was hij tegelijkertijd gered en veilig geweest.

En zijn uitspraak ('alayhi s-salâtu was-salâm) : "Wie zwijgt, is gered." [1] d.w.z. hij is veilig. Het welzijn is voor hem verzekerd, en hij is veilig voor de ondergang.

En wat bedoeld wordt met het stilzwijgen is het zwijgen over hetgeen hem niet aangaat en over hetgeen hem zal schaden op de Dag waarop hij Allah (subhânahu wa ta'âlâ) zal ontmoeten.

-----------------------------------------------------------------------------

[1] Authentiek, zie "Sahîh al-Jâmi' as-Saghîr" (6367).

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]