Moslims, jullie religie wordt aangevallen vanuit jullie midden - Shaykh Muhammad Sa'îd Raslân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Terrorisme en extremisme

O moslims !! Voorwaar, jullie religie wordt aangevallen om haar en jullie volledig uit te roeien. Maar let op, ze wordt aangevallen door mensen van de qibla.

 

Die khawârij zijn de ergste van de schepselen en van de schepping zoals de Boodschapper van ALLAH (sallALLAHU 'alayhi wasallam) gezegd heeft.

 

Bij ALLAH !!! Moesten de vijanden van de Islam en van de moslims het gewicht van de aarde in goud spenderen, zouden ze niet zo'n slecht beeld (van de Islam) kunnen scheppen als de kinderen (van de Islam) dat doen, zij die zich aan haar toeschrijven en zij die beweren er een band mee te hebben ... !!!

 

Als ze zouden spenderen, bij ALLAH, dan zouden ze daar niets van bereiken en ALLAH ta'âlâ zou ons de bovenhand over hen gegeven hebben.

 

En wat degenen betreft die "lâ ilâha illALLAH" zeggen, hun oordeel behoort slechts toe aan ALLAH : de khawârij.

 

Ibn Kathîr heeft gezegd : "Deze categorie mensen is de meest merkwaardige van de schepping van ALLAH." En zo is het. Zie je het niet ? Die verraders van de religie van ALLAH, van de Boodschapper van ALLAH, van het Boek van ALLAH ... Die verraden ALLAH, ze bestrijden Zijn religie in Zijn Naam, in naam van Zijn Boek, in naam van Zijn Booschapper. Ze beweren hervormers op aarde te zijn, terwijl ze bedervers zijn.

 

Wij vragen ALLAH dat Hij de aarde van hen zuivert.

 

Voorwaar, Hij is Almachtig over alle zaken.

 

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]