Wie de wapens tegen ons opneemt, behoort niet tot ons !!! - Shaykh 'Abd al-Karîm al-Khudayr (hafidhahullâh)

op . Gepost in Terrorisme en extremisme

Wie de wapens opneemt en (daarbij) een moslim wil doden, terwijl hij weet en gelooft dat dit verboden is, dan is de kwestie heel erg gevaarlijk.

 

"Dat de wereld vergaat is minder belangrijk bij Allah dan het vergieten van het bloed van een moslim." [1] "De moslim blijft binnen het comfort van zijn religie totdat hij bloed vergiet dat verboden is te vergieten." [2]

 

En daarin bevindt zich een ernstig dreigement.

 

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

 

"En wie een gelovige opzettelijk doodt : zijn vergelding is de Hel, hij is eeuwig levend daarin." [S. an-Nisâ', v. 93]

 

Ibn 'Abbâs heeft zelfs gezegd dat er geen berouw voor hem is. [3] De kwestie is dus heel erg gevaarlijk.

 

"Wie de wapens tegen ons opneemt, behoort niet tot ons." [4] En de uitspraak van de mensen van kennis in deze kwestie, is om het te zien in de betekenis dat het hem buiten de Islam plaatst en hem te beoordelen met ongeloof dat buiten de religie plaatst indien hij dat als toegestaan beschouwt. Als hij het als toegestaan beschouwt om een moslim te doden wiens bloed onschendbaar is. Want wie het verbodene waarvan het noodzakelijkerwijs door de religie van Islam gekend is dat het verboden is, als toegestaan beschouwt, is ongelovig net zoals degene ongelovig is die verboden verklaart wat ALLAH toegestaan heeft en waarvan de toelaatbaarheid noodzakelijkerwijs gekend is door de religie van Islam. Wij vragen ALLAH om bescherming.

 

(Op basis hiervan) betekent zijn uitspraak "... behoort niet tot ons" in zijn werkelijke betekenis, dat hij niet tot de mensen van onze religie behoort. Daarentegen, als hij het doden van een moslim niet als toegestaan beschouwt, maar toch het lef heeft om een moslim te doden terwijl hij gelooft dat het verboden is hem te doden, dan is hij daardoor niet ongelovig, zelfs als hij hem met opgezet heeft gedood, volgens de uitspraak van de meerderheid van de geleerden.

 

Maar hij bevindt zich toch op een enorm gevaar, want Ibn 'Abbâs was van mening dat er geen berouw voor hem is.

 

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

 

"En wie een gelovige opzettelijk doodt : zijn vergelding is de Hel, hij is eeuwig levend daarin." [S. an-Nisâ', v. 93]

 

Wij vragen ALLAH om bescherming.

 

De hadith behoort dus tot de teksten van bedreiging (met bestraffing) die gepasseerd worden zoals ze gekomen zijn (op hun ogenschijnlijke betekenis), omdat dat sterker is in het ontmoedigen (van zulke misdrijven) volgens een groep van de mensen van kennis.

 

 

[Bron : "Sharh Kitâb al-Fitan min Sahîh al-Bukhârî"]

 

-----------------------------------------------------------------------------------

[1] Er is een authentieke hadith met als bewoordingen : "... dan het doden van een gelovige zonder recht." Zie "Sahîh al-Jâmi' " (5078).

[2] Sahîh al-Bukhârî (6862).

[3] Ibn Kathîr zegt in zijn tafsîr van dit Vers dat de meerderheid echter van mening is dat zijn berouw wel aanvaard kan worden.

[4] Sahîh al-Bukhârî (6874, 7070, 7071) en Sahîh Muslim (100).

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]