Jihad zonder kennis - Shaykh 'Abd ar-Razzâq al-'Abbâd (hafidhahullâh)

op . Gepost in Terrorisme en extremisme

Jihad zonder kennis - Shaykh 'Abd ar-Razzâq al-'Abbâd (hafidhahullâh)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Al-Marûdhî (rahimahullâh) heeft gezegd :

Er werd gezegd aan Abû 'Abdillâh Ahmad ibn Hanbal : "Een man heeft 500 dirham. Ben je van mening dat hij het hoort uit te geven aan strijd (voor Islam) en jihad, of aan het opdoen van kennis ?" Hij antwoordde : "Als hij onwetend is, dan is het mij geliefder dat hij kennis opdoet."

["Al-Âdâb ash-Shar'iyya" van Ibn Muflih, 2/43]

Shaykh 'Abd ar-Razzâq al-'Abbâd (hafidhahullâh) heeft hierover gezegd :

"Hoeveel jongeren van de jongeren van de gemeenschap laten zich zonder kennis meeslepen door wat hij denkt  een jihad en een overwinning voor de religie te zijn ? Maar wat uit zijn daad voortvloeit aan verdorvenheid is groter dan wat hij denkt te zullen verwezenlijken voor de gemeenschap. Ging hij maar neerzitten en kennis opdoen van degenen die (kennis) bezitten en dragen, dan zou dat opmerkzamer en veiliger zijn."

[Bron : "Athar wa ta'lîq" 3022, site v.d. shaykh]

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]