Reactie van Shaykh 'Abd al-Muhsin al-'Abbâd n.a.v. de gebeurtenissen te Parijs

op . Gepost in Terrorisme en extremisme

(Gegeven te Medina, op 18/11/2015)

 

Shaykh : Wa 'alaykum as-salâm.

 

Vraagsteller : Ter gelegenheid van de ahâdîth die we besproken hebben en de gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben, wensen wij een woordje van uwentwege, o onze shaykh. Omdat velen van de gewone moslims in dit land waar deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden - en ik ben één van dit land, van Frankrijk - in de war zijn geraakt. Ze hebben gedacht dat deze daden afkomstig zijn van Ahl as-Sunna en dat die dawâ'ish zich op hun pad (van Ahl as-Sunna) bevinden. Dat is dus onduidelijk voor die gewone mensen en daarom wensen wij een woordje van uwentwege, o onze shaykh.

 

Shaykh : In werkelijkheid waren deze beproevingen al aanwezig vóór de gebeurtenissen in Frankrijk. D.w.z. zelfs het koninkrijk waarin zich de twee heiligdommen (Mekka en Medina) bevinden (Saudi-Arabië) is niet gespaard gebleven van de schade van die criminelen. En evenzo Syrië, en Irak en vele (andere) plaatsen. Allen zijn ze beproefd door hen. Dus als zij het zijn die dit gedaan hebben, dan zijn hun daden crimineel. Ze geven geen voorkeur aan moslims noch aan ongelovigen (in hun daden). Integendeel, ze bestreden de moslims al nog voor ze  de ongelovigen doodden. Of ze doodden al moslims nog voor ze ongelovigen doodden. Dit is een misdaad. Het is bekend dat deze fitna niet plots opgedoken is met de gebeurtenissen in Parijs alleen. (Men moet niet denken) dat daarvoor veiligheid en welzijn regeerde. Ze veroorzaakten al veel slechts en dit zonder grenzen. Er zijn er die gedood zijn in het koninkrijk (Saudi-Arabië), en er zijn er die gedood zijn in vele (andere) plaatsen. Dit (de gebeurtenissen in Parijs) is slechts een uitbreiding van hun misdaden. En als hetgeen gebeurd is, afkomstig is van deze criminelen die men dawâ'ish noemt, dan lijdt het geen twijfel dat deze tot de ergste vijanden van de Islam behoren. Degenen die de moslims bestrijden en die de ongelovigen bestrijden en die iedereen doden die ze kunnen doden, dan is er geen twijfel dat dit een misdaad is. Maar niet alle aandacht hoort uitsluitend te gaan naar de gebeurtenissen in Parijs. Er zijn (andere) rampen die vóór Parijs hebben plaatsgevonden, maar dit (in Parijs) behoort tot het geheel van hun rampen.

 

Vraagsteller : O onze shaykh. Wat is verplicht voor de moslims die in Parijs leven (en dergelijke steden) in dit land ?

 

Shaykh : Als er moslims zijn en onder hen zijn er beweren tot de Islam te behoren, terwijl ze gewelddadig zijn en oorlog voeren tegen de moslims en oorlog voeren tegen de niet-moslims ... zij zijn een bedreiging voor de Islam, d.w.z. een gevaar voor de Islam, omdat door hun toedoen dingen worden toegeschreven aan de Islam, die (in werkelijkheid) niet tot de Islam behoren.

 

Vraagsteller : Moge Allah u belonen met het goede, onze shaykh.

 

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]