Hij is geen salafî, want hij vermeldt onze geleerden niet - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (حفظه الله ورعاه)

op . Gepost in Partijgeest en al-Jarh wa-Ta'dil

Wat de uitspraak betreft, bijvoorbeeld van sommige studenten van kennis : "X is geen salafî omdat we op zijn website de namen van onze vier shuyûkh niet vinden. Zelfs al vinden we op zijn website de namen van Shaykh al-Albânî, Shaykh Ibn Bâz en Shaykh Ibn 'Uthaymîn, en (zelfs al) onderwijst hij dag en nacht de tawhîd : hij is geen salafî, want hij vermeldt de namen van onze shuyûkh niet."
 
In werkelijkheid is dit onrecht, en dit is niet toegestaan. Een man wordt niet buiten salafiyya geplaatst door het feit hij X of Y van de geleerden niet vermeldt. Dat schaadt de salafî niet, zelfs al kent hij de naam van X onder de geleerden niet. En (evenmin) schaadt het de geleerde dat X hem niet vermeldt.
 
Maar als we hem zien lasteren over de rabbânî geleerden, over de geleerden van de Sunna, dan bewijst dit het slechte (dat zich in de persoon bevindt).
 
Maar dat ik van één van de studenten van kennis lees dat hij gevraagd werd over een man en daarop zei dat hij geen salafî is ... Wat is het bewijs dat hij geen salafî is ? Hij zei : "Ik heb op zijn website de namen van onze vier shuyûkh niet gevonden." Vervolgens noemde hij hen bij hun namen en zij zijn nobele shuyûkh. Wij houden van hen en wij proberen in de gunst van ALLAH (عز وجل) te komen door van hen te houden en wij erkennen hun verdienste. En (de student) zei : "Zelfs als deze man Ibn Bâz, Ibn 'Uthaymîn en al-Albânî vermeldt in zijn boeken, en tawhîd onderwijst en de tawhîd bevestigt, maar hij is geen salafî want hij vermeldt de namen van onze shuyûkh niet." En (deze student) vermeldt geen ander (verwijt tegen hem) dan dit.
 
Dit is niet toegestaan ! Dit is onrecht, en het behoort niet tot de kenmerken van salafiyya dat je de namen van specifieke geleerden vermeldt. Maar het kenmerk van salafiyya en de waarheid van salafiyya zijn een licht van ALLAH, dat HIJ geeft aan wie HIJ wil van Zijn dienaren. Haar teken is dat de persoon zich op salafiyya bevindt, uitnodigt naar tawhîd, de Sunna verheerlijkt, de Sunna verdedigt, de Sunna beschermt, en degenen die haar verwaarlozen, weerlegt, en dat hij de mensen van innovatie ontmaskert die weigeren dat mensen de Sunna volgen en de mensen een ander pad tonen dan het Pad van Muhammad (صلى الله عليه وسلم).
 
En van hem (die beschuldigd wordt geen salafî te zijn) zijn geen inbreuken merkbaar in deze kwestie ...
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]