Sommigen zijn struikrovers geworden - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Dawah en omgang met de mensen van innovaties

Studenten van kennis horen zich niet overhaast te storten op het terechtwijzen van hun broeders, totdat ze leren. D.w.z. totdat ze deze kwestie leren : behoort dit tot hetgeen waarvoor men terechtwijst of tot hetgeen waarvoor men niet terechtwijst ?

Want voorwaar, onder de studenten van kennis in sommige landen vandaag de dag zijn er die struikrovers [1] geworden zijn.

Een student van kennis uit Europa kwam me opzoeken. Hij heeft gestudeerd in de Islamitische Universiteit en hij studeert nog altijd in de faculteit.

Hij zei : "Ik ga naar mijn stad waar ik oorspronkelijk van afkomstig ben, (waar de mensen) geen moslims zijn. En ik nodig hen uit naar de Islam. En ik verduidelijk hen de verdiensten van de Islam. En sommige broeders hebben mij terechtgewezen door te zeggen dat ik mezelf voorop probeer te plaatsen (pronken)."

Dit is het afsnijden van de weg naar het goede !! Bij Allah, hun terechtwijzing is afkeurenswaardig !! En het is verplicht hun terechtwijzing af te keuren !!

Maar het is hem niet toegestaan om met dingen van zichzelf te komen of zich voorop te stellen voor het onderwijzen, terwijl hij daar niet voor gekwalificeerd is. Maar alles volgens zijn maat.

--------------------------------------------------------
[1] Letterlijk : zij die de weg afsnijden.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]