De gouden regel ? - Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn (rahimahullâh)

op . Gepost in Dawah en omgang met de mensen van innovaties

Vraag :

Weledele shaykh, het is bekend dat de sji'ieten en de murji'a allebei enorm verschillen van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a. Er is een regel bij sommige geleerden die ze de gouden regel noemen : "We helpen elkaar onderling in datgene waarin we overeenkomen en we verontschuldigen elkaar in datgene waarover we verschillen." Dus hoe verontschuldigen we de sji'ieten ... ?


Antwoord :

Deze gouden regel is helemaal geen gouden regel en verdient het niet een regel te zijn.

Hetgeen waarin we overeenkomen, behoort tot de zegening van Allah ('azza wajall). Overeenkomen is beter van verschillen van mening. En datgene waarover we van mening verschillen, daarvoor wordt de degene die van ons verschilt misschien verontschuldigd, en misschien wordt hij niet verontschuldigd. Als het meningsverschil in een kwestie is waarin meningsverschil toegestaan is, dan kan dat geen kwaad. De imams hebben altijd van mening verschild met elkaar. Imam Ahmad, ash-Shâfi'î, Mâlik en Abû Hanîfa verschilden allen van mening.

Maar als het om een meningsverschil gaat dat niet verontschuldigd wordt, zoals in geloofsovertuigingen, daarin verontschuldigen we elkaar niet. Maar het is verplicht om terug te keren naar hetgeen aangetoond wordt door het Boek en de Sunna. De murji'a, de sji'ieten en elke (andere) mubtadi' moeten dus terugkeren naar het Boek en de Sunna. En ze worden niet verontschuldigd.

Deze regel is dus geen gouden regel, misschien moet hij eerder de houten (d.w.z. waardeloze) regel genoemd worden. Ja.

Nu weet je waarin ijtihâd toegestaan is, daarin kan het geen kwaad dat we degene die van ons verschilt, verontschuldigen. Maar datgene waarin ijtihâd niet toegestaan is, zoals kwesties van geloofsleer, waarin de persoon ingaat tegen de salaf, dan kan hij niet verontschuldigd worden. Ja.


[Bron : "Liqâ' al-Bâb al-Maftûh", jumâdâ al-ûlâ 1415 h., Shaykh Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymîn (rahimahullâh)]

[Vertaling : ابومعاذمحمدداود]