Beschrijving van de manhaj van de salaf - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Ahl as-Sunna wal-Jama'a

(De vraagsteller) zegt  : "Ik wil een verduidelijking en gedetailleerde beschrijving van de salafi manhaj en van de groeperingen die vandaag de dag aanwezig zijn onder ons, want elk van hen beweert zich op de waarheid te bevinden."

Dit vereist tien dagen (om te antwoorden) en de shaykh zegt tien minuten en daarvan zijn er al enkele voorbij.

In alle geval ...

De manhaj van de salaf is een duidelijke manhaj die nooit verward kan worden met een andere.

De manhaj van de salaf is een manhaj die gebouwd is op de oprechtheid tegenover Allah en het volgen van de Boodschapper van Allah (sallAllâhu 'alayhi wasallam).

De grondslag van de manhaj van de salaf is de Uitspraak van Allah ('azza wajall) :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِہِمۡ حَرَجً۬ا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمً۬ا

"Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over hetgeen waarover zij van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig." [S. an-Nisâ', v. 65]

De manhaj van de salaf is gebouwd op de uitspraak van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) :

"Wie van jullie na mij zal leven, zal vele meningsverschillen zien. Hou jullie dus vast aan mijn Sunna en aan de sunna van de rechtgeleide kaliefen (die na mij zullen komen), houd jullie er stevig aan vast en bijt erin met jullie kiezen. Pas op voor zaken die nieuw ingevoerd worden, want elke nieuwigheid is een innovatie en elke innovatie is afdwaling en elke afdwaling is in het Vuur." [1]

De manhaj van de salaf is gebouwd op datgene waarmee Allah ('azza wajall) de eersten van deze gemeenschap hervormd heeft, en dat is hetgeen waarop de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) en zijn metgezellen zich bevonden.

De manhaj van de salaf is gebouwd op het nemen van afstand van innovaties en begeerten, en op het nemen van afstand van de mensen die hen (d.w.z. innovaties en begeerten) volgen.

De manhaj van de salaf is gebouwd op het openlijk en rechtuit steunen van de Sunna van de Boodschapper van Allah (sallAllâhu 'alayhi wasallam), en het verrichten van inspanningen in het weerleggen van innovaties en het onthullen van de mensen (van innovatie), het verduidelijken van hun situaties en het waarschuwen van de mensen tegen al wat van hen voortkomt.

De manhaj van de salaf is een manhaj die nooit vermengd is met een andere. De manhaj van het Boek en de Sunna, de manhaj van kennis en inzicht, de manhaj van volgen (ittibâ') en leiding.

De manhaj van de vrome salaf is een manhaj die gezien kan worden door ieder wiens inzicht verlicht wordt door Allah.

De groeperingen die tegengesteld zijn aan de manhaj van de vrome salaf, zijn tegengesteld aan de manhaj van de vrome salaf in alles wat we vermeld hebben.

Tot de eigenschappen van de salafî behoort dat hij naar de mensen kijkt in functie van de islamitische wetgeving en niet in functie van de mensen naar de islamitische wetgeving kijkt. Hij geeft voorrang aan de islamitische wetgeving boven de verlangens van de mensen, zelfs als velen tegen hem ingaan en zelfs als weinigen hem volgen. Hij geeft voorrang aan de Sunna van de Boodschapper van Allah (sallAllâhu 'alayhi  wasallam) en aan het Boek van onze Heer (subhânahu wa ta'âlâ) boven de massa (mensen).

Wat de sectairen (hizbiyyûn) en hun categorieën betreft, zij kijken naar de islamitische wetgeving in functie van de ogen van de mensen. Aan de mensen schenken ze enkel waar de mensen van houden en wat hun massa doet toenemen. Als ze zien dat de mensen van de rechterzijde houden, nemen ze de rechterzijde en overdrijven daarin. En als ze zien dat de mensen van de linkerzijde houden, nemen ze de linkerzijde en overdrijven daarin. En als ze zien dat de mensen van vertraging houden, vertragen ze. En als ze zien dat de mensen van achteruitgang houden, dan gaan ze achteruit. Ze kijken daarbij niet naar het Boek of de Sunna. Ze kijken enkel naar hetgeen de mensen plezier doet en de massa vermeerdert.

In alle geval, deze kwestie is aanwezig en (er is over) geschreven, en ze vereist veel tijd. Misschien zal ik genoegen nemen met hetgeen ik vermeld heb, want zoniet kan er heel veel over gezegd worden.

[Bron : Cassette getiteld : "Durar Salafiyya fî Tawjîhât 'Ilmiyya wa Manhajiyya 2" van Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (hafidhahullâh)]

-----------------------------------------------------------
[1] Authentiek, zie "Salât at-Tarâwîh" van Shaykh al-Albânî (rahimahullâh), p. 86.

 

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]