Een salafî is niet onfeilbaar - Shaykh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhâb al-Wassâbî (rahimahullâh)

op . Gepost in Ahl as-Sunna wal-Jama'a

De vraagsteller zegt :

Als persoon een goede manhaj (methodologie) heeft en hij van de salafiyyûn houdt, maar hij vele zonden begaat, wordt hij dan salafî genoemd ?


Antwoord :

Het punt en het antwoord ligt in de geloofsovertuiging en de manhaj. Salafî betekent niet dat hij onfeilbaar is (en beschermd) tegen zonden. Maar als hij een correcte geloofsovertuiging heeft en een juiste manhaj, dan is hij salafî en sunnî. Wij adviseren hem weliswaar rechtlijnigheid en zich te verwijderen van zonden. En het welslagen bevindt zich bij Allah.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]