Hanbalî in madhhab en salafî in 'aqîda ? - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Ahl as-Sunna wal-Jama'a

Hij zegt, moge Allah u beschermen : ik heb in een uitspraak van uwe eminentie, in het boekje "Al-Muntaqâ ar-Rasîn", gelezen ...

[De shaykh onderbreekt even omdat hij dit verzamelwerkje niet kent]

... Hij zegt, moge Allah u beschermen, dat de imam Muhammad ibn 'Abd al-Wahhâb (rahimahullâh) hanbalî was in madhhab en salafî in 'aqîda. Wat is de betekenis daarvan ?


Antwoord :

Ja, dat klopt. Daar is niets mis mee. Hij was hanbalî in madhhab en salafî in 'aqîda. Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya was hanbalî en hij was salafî in 'aqîda. Alle mensen van kennis, de muhaqqiqûn, allen volgden ze de vier madhâhib inzake fiqh, maar ze waren salafiyyûn inzake 'aqîda. Ja.


(De vraagsteller begint aan de volgende vraag, maar de shaykh heeft nog iets toe te voegen : )


Maar om te zeggen dat een geleerde geen uitnodiger kan worden, tenzij hij geen enkele van de madhâhib volgt, dit is een fout. Dit is fout. Er is niets dat een persoon ervan weerhoudt een madhhab te volgen in fiqh, terwijl dit inzake 'aqîda de madhhab van de salaf is. Ja.


[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]