Wat is jouw madhhab ? - Shaykh 'Abd ar-Razzâq al-'Abbâd (hafidhahullâh)

op . Gepost in Ahl as-Sunna wal-Jama'a

Moge Allah u zegenen. Deze vraagsteller zegt :

Als iemand me vraagt : "Wat is jouw madhhab ?", wat antwoord ik dan ?


Antwoord :

Antwoord dan met jouw volgen van de Sunna van de Profeet ('alayhi s-salâtu was-salâm).

En de bekende madhâhib, als de dienaar erin opgroeit in zijn land en de mâlikîfiqh leert, of die van ash-Shâfi'î of andere zoals dat van de rechtsgeleerdheid, die de fiqh zijn van de geleerden van de Islam, de mensen van de Sunna ... Als hij daarin opgroeit en dat leert in zijn land, dan is daar geen bezwaar tegen voor hem.

Het probleem stelt zich echter als hij weet dat de leiding van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) verschilt van deze madhhab. Als hij zich hier fanatiek opstelt, dan komt hij in een probleem terecht. Als hij zich fanatiek opstelt, dan komt hij in een probleem terecht.

Daarom zei Imâm Mâlik (rahimahullâh) : "Van iedereen kunnen we een uitspraak nemen en achterwege laten ..." - van iedereen kunnen we een uitspraak nemen en achterwege laten ... - "... behalve de bewoner van dit graf." D.w.z. de Boodschapper (sallAllâhu 'alayhi wasallam).

En Imâm Abû Hanîfa (rahimahullâh ta'âlâ) zei : "Het is niemand toegestaan om vast te houden aan onze uitspraak, zolang hij er ons bewijs niet voor kent."

Imâm ash-Shâfi'î (rahimahullâh ta'âlâ) heeft gezegd : "Als de hadith authentiek is, dan is hij mijn madhhab." D.w.z. als de hadith van de Profeet ('alayhi s-salâtu was-salâm) blijkt te zijn, dan is hij mijn madhhab.

Kortom, als een persoon opgegroeid is in zijn land en één van deze madhâhib heeft geleerd, dan is daar geen bezwaar tegen. Maar het probleem is wanneer hij fanatiek is. Wanneer hij fanatiek is, en de authentieke Sunna vastgesteld is met heldere en duidelijke bewijzen en hij ze niet aanvaardt omdat ze verschillen van de madhhab waarin hij opgegroeid is.

En Imâm Ahmad (rahimahullâh) heeft gezegd over dit onderwerp : "Ik verbaas me over degene die de overleveringsketen en haar authenticiteit kent, en (vervolgens toch) de uitspraak van X of Y neemt, terwijl Allah (tabâraka wa ta'âlâ) zegt :

فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦۤ أَن تُصِيبَہُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَہُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Laat degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn, opletten dat een beproeving hen treft, of een pijnlijke bestraffing hen treft. [S. an-Nûr, v. 63]

Weet je wat de beproeving is ? De beproeving is shirk (het toekennen van deelgenoten aan Allah). Misschien dat als hij sommige woorden verwerpt, zijn daden nutteloos zullen zijn of hij overlijdt.
" Zoals hij (rahimahullâh) gezegd heeft. Dat zijn hart afdwaalt en hij sterft.

Kortom, de moslim moet onophoudelijk inspanningen leveren om van de Profeet ('alayhi s-salâtu was-salâm) zijn imâm te maken.

Dus als de hadith authentiek is en de leiding van de Boodschapper van Allah (sallAllâhu 'alayhi wasallam) blijkt te zijn, dan is dat de beste Leiding. Ja.


[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]