Onze uitnodiging en onze geloofsovertuiging zijn ons geliefder ... - Shaykh 'Abdullâh al-'Adanî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Ahl as-Sunna wal-Jama'a

(Shaykh Muqbil ibn Hâdî al-Wâdi'î rahimahullâh) heeft gezegd :

"Onze uitnodiging (da'wa) en onze geloofsovertuiging zijn ons geliefder dan onze eigen personen, onze bezittingen en onze kinderen. Wij zijn dus niet bereid om hen te verkopen voor goud of geld. Wij zeggen dit opdat geen hebberige persoon onze uitnodiging zou begeren en denken dat hij ons kan overhalen met dirhams en dinars. De politici weten dat trouwens van ons, en door dit te begrijpen wanhopen ze om ons te lokken met functies of geld."Uitleg Shaykh al-'Adanî :

"En dit behoort tot de gunst van Allah voor de mensen van deze gezegende da'wa. De mensen van deze gezegende da'wa begeren geen dinars of dirhams, zoals dat anderen dan hen is overkomen die afgeweken zijn van dit pad. En ze begeren geen functie of post, zoals dat velen heeft afgewend van het pad. Integendeel, ze zijn gebleven en ze blijven op het pad van da'wa, onderricht, leiding, opvoeding, advies en aansporen tot de waarheid. Allah heeft hen profijtvol gemaakt voor de dienaren en de landen.

De waarachtige bewijzen daarvoor zijn talrijk, en alle lof is aan Allah. Deze talrijke gebouwen en centra die Allah profijtvol heeft gemaakt voor de dienaren en de landen, behoren tot de duidelijkste bewijzen daarvoor. Ze beconcurreren elkaar niet in politiek, ze begeren geen functies en ze wedijveren niet voor het wereldse leven dankzij de gunst van Allah (subhânahu wa ta'âlâ). Het volstaat hen om op het pad van da'wa en onderricht te blijven zonder dat iemand hen schaadt of iemand hen afleidt.

En wij vragen Allah ('azza wajall) om de listen van de samenzweerders terug te doen keren op hun nekken, om Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a gezond en zegevierend eruit te halen en het onrecht van de onrechtvaardigen onderling terug te sturen.

 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ


"En zij beraamden een list en Allah maakte een plan. En Allah is de Beste der Beramers." [S. al-Anfâl, v. 30]"


[Bron : Les nr. 7 van "Sharh Kitâb Hâdhihi Da'watunâ wa 'Aqîdatunâ"]

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]