Dit is de overtuiging van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a ! - Shaykh 'Abd al-'Azîz ar-Râjihî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Ahl as-Sunna wal-Jama'a

Shaykh : Moge Allah jouw leven beschermen, Abû Suhayl.

Vraagsteller : Amin, en voor u ook. Excuseer me voor het storen, onze shaykh. Enkel heb ik hier een brief van één van onze salafibroeders en hij heeft gevraagd dat we hem voor u voorlezen. En hij bevat een vraag zodat u erop kan antwoorden, onze shaykh. Is dat mogelijk ?

Shaykh : Ja. Ga je gang.

Vr : Moge Allah u zegenen, onze shaykh. Onze broeder zei :

Weledele shaykh, ik ben een imam die aan onze broeders lessen geeft in geloofsleer ('aqîda), rechtsgeleerdheid (fiqh) en algemene lessen. En onze geleerden die betrouwbaar zijn in kennis zijn de geleerden van het Koninkrijk (Saudi-Arabië). Wij moedigen onze broeders, in onze lessen, aan om kennis van hen te nemen en van degenen die kennis van hen genomen hebben en niet te letten op de moeizame weg en aan degenen die afgeweken zijn van deze geleerden die gekend zijn voor de integriteit van hun geloofsovertuiging en manhaj.

Maar de laatste tijd, weledele shaykh, hebben sommige mensen verwarring gezaaid over ons met betrekking tot onze geloofsovertuiging en onze manhaj. Ze beweren in hun geroep dat wij takfîriyyûn en haddâdiyyûn zijn, en dat onze uitnodiging de uitnodiging van de khawârij is, en Allah kent onze onschuld van deze beschuldigingen.

Wat ze ons verwijten is dat wij het ongeloof menen van wie in kufr akbar (grote kufr) en duidelijke shirk terechtkomt, zoals degenen die tawâf (ommegang) verrichten rond graven, hulp vragen aan de doden en knielen voor anderen dan Allah. Net zoals ze ons onze haastigheid verwijten in het ongelovig verklaren van degene die Allah en de religie beledigt, zonder hem het bewijs uiteen te zetten (iqâma al-hujja) ...

Shaykh : Huh ? De haastigheid in ... ?

Vr : Haastigheid in het ongelovig verklaren van degene die Allah en de religie beledigt, zonder het bewijs uiteen te zetten aan degene die beledigt alvorens hem ongelovig te verklaren. Onze overtuiging is dat het uiteenzetten van het bewijs gebeurt voor het toepassen van oordelen en (dood)straffen en niet voor het toepassen van benamingen (ongelovige, polytheïst, ...). Onze overtuiging is dat er een onderscheid is tussen heldere en duidelijke zaken zoals eerder vermeld en de subtiele kwesties, waarover er verwarring kan zijn voor degene die erin terechtkomt, waarin zich bevindt wat juist is en wat fout is, evenals het bewijs en de dubbelzinnigheid. En dat is waarvoor de geleerden hebben beschouwd dat er voorwaarden en verhinderingen zijn voor het oordeel over degene die erin valt, omwille van het slechte begrip en de moeilijkheid van hun perceptie, zoals dat gedetailleerd is vermeld door de mensen van kennis.

En ze verwijten mij persoonlijk mijn overtuiging van het ongeloof van een specifieke leider omwille van hetgeen hij verricht aan tenietdoeners van de Islam, zoals het oordelen volgens iets anders dan wat Allah geopenbaard heeft, zijn afwending van de sharî'a, op talrijke vlakken van het leven. Ook zijn steun aan de cultus van mausolea en hun heropleving, terwijl velen onder hen die eraan gehecht waren, erover begonnen te twijfelen en op weg waren om (deze cultus) te verlaten ... en hij (deze leider) heeft een groot dele van hen gerenoveerd en heeft er werkers geplaatst om ze te onderhouden. En ter compensatie heeft hij ervoor gezorgd dat de soefi's het monopolie kunnen hebben en hij heeft van salafiyya iets gelijkaardigs gemaakt als de qâdiyâniyya (= ahmadiyyasekte) en dit in het officiële discours van het Ministerie van Religieuze Zaken en dat is het officiële standpunt ! Net zoals hij het de joden heeft mogelijk gemaakt en hen uitgenodigd heeft om plaatsen van aanbidding te bouwen die specifiek voor hen zijn, ondanks het feit dat de joden niet in staat zijn ons een officieel getal mee te delen van hun aantal.

Ondanks alles wat ik u vermeld heb, weledele shaykh, zie ik er het voordeel niet van om op te roepen tot het in opstand komen tegen deze leiders, omdat de nadelen en de situatie van het dagelijkse leven vreselijker zouden zijn dan het (gewenste) voordeel. Dat is wat ik vaststel en de kennis is bij Allah (Ta'âlâ).

Bovendien hebben onze geleerden de toegestane opstand verbonden aan duidelijk ongeloof (verricht door de leider) en de capaciteit om (de leider) te veranderen, en dat laatste is me niet gebleken.

Weledele shaykh, ik licht u in dat ik mijn standpunt tegenover deze leiders vermeld heb in een zitting tussen mij en twee geliefde metgezellen, die geopenbaard hebben wat ik hen in vertrouwen heb gezegd. Ik had een onterecht goed gedacht van hen, en Allah is Degene Die we om hulp vragen.

Weledele shaykh, hetgeen ik u net in enkele lijnen vermeld heb, is dit de madhhab van de khawârij of van de takfîriyyûn of, zoals ze genoemd worden, van de haddâdiyya ? Of bevat mijn uitnodiging en mijn standpunt de madhhab van Ahl as-Sunna ?

Ik wens u ook mijn verontschuldigingen aan te bieden voor de lengte van mijn vraag, maar de behoefte is dringend en uw kinderen wachten vol ongeduld op uw antwoord, moge Allah u barmhartig zijn, u belonen en u behouden als verdediger van de Islam en de Sunna. Moge Allah u zegenen.

Antwoord :

Wat je vermeld hebt, is correct en het is de weg van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a. Wat je vermeld hebt, is correct en het is de weg van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a en het wordt niet beschouwd als de weg van takfîr of als overhaasten. Dit is de manhaj van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a. Tot de tenietdoeners van de islam behoort degene die de polytheïsten niet ongelovig verklaart of twijfelt over hun ongeloof, dan is hij ongelovig zoals hen.

Dit alles om te zeggen dat wat je vermeldt hebt, overeenstemt met de overtuiging van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a. Wie Allah beledigt, wie Zijn Boodschapper beledigt, het bewijs is hem al uiteengezet ! Net zoals degenen die shirk plegen, oproepen naar shirk, joden en christenen oproepen om plaatsen van aanbidding te bouwen, ... Dat alles is duidelijke shirk.

Moge Allah je zegenen, wat je vermeld hebt, is juist en correct. En ik zie dat het deel uitmaakt van de geloofsovertuiging van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a.

Abû Suhayl : Moge Allah u zegenen, onze shaykh. Vele mensen hebben hem verwijten gemaakt en ze zeiden over hem dat hij takfîrî was, en haddâdî en andere gelijkaardige beschuldigingen, en Allah is Degene Die we om hulp vragen, o shaykh. Dus wat is uw advies voor hem ?

Antwoord :

Als het is zoals je vermeld hebt, d.w.z. dat hij de punten aanneemt die je vermeld hebt, dit is de geloofsleer van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a. In wat je net vermeld hebt, is hij niet laakbaar, het is de geloofsleer van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a. Het is de geloofsleer van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a. Moge Allah jullie zegenen.

Abû Suhayl : Moge Allah u zegenen, onze shaykh. Hebt u een advies voor die laatsten opdat ze stoppen ...

Antwoord :

Ja. Wij adviseren hen dat ze berouw tonen aan Allah ('azza wajall) en dat ze zich niet verwijderen van de weg van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a en hen niet beschuldigen als takfîriyyûn. De takfîr is het oordeel van Allah en van Zijn Boodschapper. Het is Allah (Ta'âlâ) Die geoordeeld heeft over hun ongeloof en hun shirk. Wie een ander dan Allah aanbidt, Allah (subhânahu wa ta'âlâ) heeft geoordeeld over zijn shirk.

Ta'âlâ zegt :

وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡڪِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٍ۬

"En op de Dag der Opstanding zullen zij het verwerpen dat jullie deelgenoten naast Allah maakten. En niemand brengt jou op de hoogte zoals de Alwetende." [S. Fâtir, v. 14]

وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَـٰنَ لَهُ ۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ ۥ عِندَ رَبِّهِۦۤ‌ۚ إِنَّهُ ۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ

"En wie een andere god aanroept naast Allah, waarvoor hij geen bewijs heeft : voorwaar, zijn afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de ongelovigen zullen niet welslagen." [S. al-Mu'minûn, v. 117]

Dit is het oordeel van Allah en het oordeel van Zijn Boodschapper. Hij dient niet beschuldigd te worden als takfîrî, hij heeft gehandeld naar de teksten van het Boek en de Sunna en hij heeft geoordeeld over het ongeloof van degene over wiens ongeloof en shirk Allah en Zijn Boodschapper geoordeeld hebben.

En we vragen Allah voor iedereen profijtvolle kennis en vrome daden en we roepen deze broeders op om berouw te tonen aan Allah ('azza wajall), de religie van Allah te leren en te begrijpen, en (de geleerden) te vragen over de zaken die moeilijk voor hen zijn en Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a niet te beschuldigen als takfîriyyûn of haddâdiyyûn of wat daarop lijkt.

Abû Suhayl : Moge Allah u zegenen, onze shaykh. Mog Allah u belonen met het goede en moge Allah u zegenen.

Shaykh : Moge Allah jouw leven beschermen.

Abû Suhayl : Excuseer dat het zo lang geduurd heeft, onze shaykh.

Shaykh : Moge Allah jouw leven beschermen. Moge Allah je zegenen, as-salâmu 'alaykum.

Abû Suhayl : Wa 'alaykum assalâm warahmatullâhi wabarakâtuhu.


[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]