Wie zijn de zeven grootste hadithoverleveraars ? - Shaykh 'Abd al-Muhsin al-'Abbâd (hafidhahullâh)

op . Gepost in Hadieth

(Imam) as-Suyûtî heeft hen [1] verzameld in al-Alfiyya, waar hij zei :

"De grootste overleveraars van athar zijn Abû Hurayra, gevolgd door Ibn 'Umar, Anas, de Zee [2], en dan (Abû Sa'îd) al-Khudrî en Jâbir (ibn 'Abdillâh) en de echtgenote van de Profeet ('Â'isha)."

Dus die zeven zijn degenen die gekend zijn voor het veelvuldig overleveren van ahâdîth van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam).

----------------------------------------------------------------------------
[1] De zeven grote hadithoverleveraars.
[2] D.w.z. de man wiens kennis vergelijkbaar is met de zee, in casu Ibn 'Abbâs.