Het belang van (het memoriseren van) de veertig ahâdîth van an-Nawawî - Shaykh 'Abd ar-Razzâq ibn 'Abd al-Muhsin al-'Abbâd al-Badr (hafidhahullâh)

op . Gepost in Hadieth

Ik herinner me iets nieuws dat gebeurd is … zo’n twintig jaar geleden. Ik gaf uitleg van de veertig (hadith an-Nawawi) in één van de moskeeën. En ik had er een oefening van gemaakt voor de bijeenkomst van de moskee om de veertig te memoriseren.

 

Een man kwam en voegde zich bij de les nadat ik zeven ahâdîth had uitgelegd en hij zei : "Ik wil met jullie meedoen."

 

Ik zei : "Op voorwaarde dat je de zeven voorgaande (ahâdîth) memoriseert."

 

Hij memoriseerde ze dus met precisie en kwam bij ons in de les. We gingen elke dag verder met een hadith, ik liet hen de hadith horen en legde hem vervolgens uit. Tot we het einde naderden. Deze man was een vrijgezelle arbeider die met andere arbeiders samenwoonde.

 

Wanneer we het einde naderden, verliet ik de moskee en hij haalde me in en hij zei : “Ik zou u iets willen zeggen.”

 

 Ik zei : “Doe maar.”

 

Hij zei : “Bij Allah, nu voel ik dat ik een geleerde ben.”

 

Nu voel ik dat ik een geleerde ben…

 

Ik zei : “Hoezo ?”

 

Hij zei me : “Met alle vrijgezelle arbeiders, elke keer iemand zich vergist, antwoord ik hen met een hadith.” Elke keer iemand zich vergist, antwoord ik hen met een hadith. (Hij vervolgt : ) “Ik vermeld hen de overleveraar (van de hadith) en ik zeg hen wie (de hadith) heeft opgenomen (in zijn verzameling), over alles waarin ze zich vergist hebben.”

 

Dus ik zei hem : “Wat je verworven hebt aan kennis, wordt beschouwd als het begin van de kennis, het begin en de sleutels voor (verdere) kennis. De kennis is een weg die van jou geduld vereist en verandering  en toewijding en inspanningen. Maar wat je verworven hebt, dat zijn de basisprincipes in de kennis en het geheel van uitspraken van de Boodschapper (‘alayhi s-salâtu was-salâm).”

 

Kortom, deze veertig zijn zeer belangrijk en elke moslim hoort er grote zorg en aandacht aan te besteden. Ten eerste : hij memoriseert ze. En ten tweede : hij moedigt zijn zonen en dochters en zijn familie thuis aan om ze te memoriseren.

 

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]