Het is bijna voorbij, laat ons goed eindigen ... - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Vasten en Ramadan

O gelovigen ! Zie de maand is voorbij, of is bijna voorbij. Dus laat ons onszelf daarop beoordelen. Wat hebben we verricht ? Wat hebben we voor onszelf verricht (qua daden) in deze grootse maand ? Wie weldadig was, laat hem ALLAH loven en (de maand) goed eindigen. En wie nalatig geweest is, laat hem dat goedmaken met berouw. Want voorwaar, ALLAH aanvaardt het berouw van Zijn dienaren en vergeeft de slechte daden. Wanhoop dus niet aan de genade van ALLAH.
 
إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ
 
"Voorwaar, niemand wanhoopt aan de genade van ALLAH, behalve het ongelovige volk." [S. Yûsuf, v. 87]
 
Dus ongeacht of hij weldadig of nalatig geweest is, laat hem goed eindigen, want de daden hangen af van het einde.
 
Heb vervolgens angst en vrees dat jullie daden niet van jullie aanvaard zullen worden, want ALLAH (jalla wa 'alâ) zegt :
 
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِين
 
"Voorwaar, ALLAH aanvaardt het alleen van de muttaqûn." [S. al-Mâ'ida, v. 27]
 
Beschouw dus julliezelf, jullie intenties en jullie doelstellingen. En laat niemand van jullie trots zijn over zijn (eigen) daden, of denken dat hij verricht heeft wat hem verplicht is, en dat hij ALLAH Ziijn recht op hem gegeven heeft !!! Integendeel, hij dient zichzelf als nalatig te beschouwen. Hij moet zichzelf achteloos beschouwen en nederig zijn voor zijn Heer ('azza wajall).
 
Sommige voorgangers (salaf) zeiden : "Indien ik zou weten dat ALLAH het gewicht van een mosterdzaadje van mij aanvaard heeft, dan zou ik de dood wensen."
 
En dit omwille van hun immense vrees voor ALLAH (subhânahu wa ta'âlâ).
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]