De eenvoudigste of de voorzichtigste mening volgen inzake hetgeen de vasten verbreekt ? - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Vasten en Ramadan

Moge ALLAH welwillend voor u zijn. De vraagsteller zegt : Er is veel meningsverschil over bepaalde kwesties van zaken die de vasten verbreken. Wat is voor mij dus verplicht bij meningsverschil tussen de geleerden ? En is het mij toegestaan om te doen wat gemakkelijkst en zachtst is voor mijn situatie ?
 
Antwoord :
 
Het beste is voorzichtig te zijn. Je neemt de voorzichtigste van de meningen. Hij (sallALLAHU 'alayhi wasallam) heeft gezegd :
 
فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه
 
"Wie zich dus ver houdt van twijfelachtige zaken, heeft daarmee zijn religie en zijn eer veilig weten te stellen."
 
Neem dus de voorzichtigste mening in zaken van meningsverschil. Hij (sallALLAHU 'alayhi wasallam) heeft gezegd :
 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
 
"Laat datgene wat je doet twijfelen voor hetgeen je niet doet twijfelen."
 
Neem dus de voorzichtigste van de uitspraken, als degenen die het hebben uitgesproken, tot de geleerden behoren. Maar als degenen die het hebben uitgesproken, niet tot de geleerden behoren of tot de muta'âlimûn [1] behoren, dan wordt hun mening niet in overweging genomen. Ja.
 
--------------------------------------------------------------------------
 
[1] Degenen die veinzen kennis te hebben, terwijl dit niet zo is.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]