Hoe kunnen we onze tijd in Ramadân nuttig gebruiken ? - Shaykh 'Abd ar-Razzâq al-'Abbâd (hafidhahullâh)

op . Gepost in Vasten en Ramadan

Moge ALLAH welwillend voor u zijn. De vraagsteller zegt :
 
Moge ALLAH u zegenen. Ik wil een advies van u : Hoe kan de moslim voordeel halen uit zijn tijd tijdens de maand Ramadân ?
 
Antwoord :
 
Het is overgeleverd in de hadith volgens onze Profeet ('alayhi s-salâtu was-salâm) dat hij gevraagd werd welke van de vastenden de grootste beloning heeft. Hij zei : "Degene die ALLAH het meest gedenkt." De vastende hoort er dus naar te ijveren zijn beloning voor zijn vasten bij ALLAH (subhânahu wa ta'âlâ) te vergroten door daarin veel gedenking van ALLAH (jalla wa 'alâ) te verrichten. En de beste manier wat dat betreft, is het waken over de gebeden op hun (voorgeschreven) tijdstippen, in de huizen van ALLAH, er vroeg naartoe gaan, door de adhkâr na het gebed te verrichten, en door de vrijwillige gebeden te verrichten. En van datgene waarmee men dichter bij ALLAH kan komen, is er niets geliefder bij ALLAH dan wat Hij voorgeschreven heeft voor Zijn dienaren. Dus het voornaamste waar de vastende aandacht hoort aan te schenken, zijn de vijf gebeden op hun (voorgeschreven) tijdstippen in de huizen van ALLAH (subhânahu wa ta'âlâ).
 
En hij schenkt ook aandacht aan het opvullen van zijn tijd van vasten met dhikr (het gedenken van ALLAH), het reciteren van de Koran, en smeekbeden, en goede daden.
 
En hij schenkt ook aandacht aan het beschermen van zijn vasten - zoals we al vermeld hebben - tegen zaken die de vasten verminderen of misschien zelfs haar beloning wegnemen. "Wie de valse spraak (bv. liegen) en het ernaar handelen niet achterwege laat, dan heeft Allah er geen behoefte aan dat hij zijn eten en zijn drinken laat." En in de hadith ervoor : "Als iemand van jullie vast, laat hem dan niet obsceen zijn of zijn stem verheffen."
 
Hij ijvert er dus naar om zijn vasten te beschermen. En het meest nuttige wat dat betreft voor de vastende, is dat hij zijn tijd organiseert en zich ertoe dwingt om zijn tijd de organiseren. Hij organiseert dus zijn tijd. Van dit tot dat moment : de Koran lezen. Van dit tot dat moment : bijvoorbeeld kennis studeren, memoriseren, de naasten bezoeken, liefdadigheid (schenken), ...
 
Hij organiseert zijn tijd en hij legt zichzelf een ernstig programma op en zet er zich voor in om het uit te voeren, en zo zal hij voordeel halen uit deze gezegende en uitmuntende tijd.
 
Wat dit alles omvat, is de uitspraak van onze Profeet (sallALLAHU 'alayhi wasallam) : "Streef naar hetgeen nuttig is voor jou en vraag hulp aan ALLAH."
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]