De eerste dingen om te doen tijdens Ramadân - Shaykh Muhammad Sa'îd Raslân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Vasten en Ramadan

Het eerste en voornaamste dat voor jou verplicht is om te doen tijdens Ramadân, is dat je shirk (het toekennen van deelgenoten aan ALLAH) achterwege laat en dat je je ervan zuivert, en dat je tawhîd leert en deze verwezenlijkt, en dat je inspanningen verricht om de sunna te leren en je weghoudt van de innovaties, en dat je in de voetsporen treedt van de Boodschapper van ALLAH (sallALLAHU wa sallam wa bâraka 'alayhi). En dat je je innerlijk observeert en je hart controleert en dat je je ziel corrigeert en je hart weghoudt van al hetgeen waar ALLAH niet van houdt en niet goedkeurt ...
 
En je moet jezelf reinigen van jaloezie en haat en rancune en bedrog en verdorvenheid en van het feit niet het goede te willen voor je broeders onder de moslims ...
 
Ik vraag ALLAH (jalla wa 'alâ) dat Hij de harten van ons allen zuivert, en ons leven geeft als moslims, en ons doet sterven als gelovigen, en ons bij de deugdzamen voegt. En mogen de vrede en zegeningen van ALLAH met onze Profeet Muhammad zijn (sallALLAHU 'alayhi wa 'alâ âlihi wasallam).
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]