Dubbele vraag omtrent de rituele wassing - Shaykh Muqbil ibn Hâdî al-Wâdi'î (rahimahullâh)

op . Gepost in Reinheid (at-tahara)

Vraag :
 
Wat is het oordeel over het verrichten van de rituele wassing (wudû') met het overschot (van water) van de reiniging van de vrouw, en wat is het oordeel over het kussen van de echtgenote na de rituele wassing ?
 
Antwoord :
 
Wat de rituele wassing betreft met (het overschot) van de reiniging van de vrouw, dan is het authentieke van de uitspraken van de mensen van kennis dat dit afkeurenswaardig is, omdat de Profeet (sallALLAHU 'alayhi wa âlihi wasallam) verboden heeft dat de man de rituele wassing verricht met het overschot van de reiniging van de vrouw. En wij hebben gezegd dat het afkeurenswaardig (en niet verboden) is omdat de Profeet (sallALLAHU 'alayhi wa âlihi wasallam) - zoals het in Sahîh Muslim staat - zich gewassen heeft met het wateroverschot van Maymûna en ze zei : "Ik ben in staat van grote rituele onreinheid, o Boodschapper van ALLAH." Hij zei : "Water raakt niet in staat van grote rituele onreinheid." En ook al valt er wel iets te zeggen over (deze hadith) in Sahîh Muslim, heeft hij nog een andere weg van overlevering die hem versterkt, en ALLAH is Degene Die we op hulp vragen.
 
Wat het kussen van de vrouw na de rituele wassing betreft, dan ken ik daar geen verhindering voor, als hij niet vreest dat er madhiyy [1] van zou voortkomen. En als er madhiyy van voortkomt, dan moet hij het deel van zijn kledij wassen dat in contact gekomen is (met de madhiyy) en moet hij zijn wudû' vernieuwen. Wat bedoeld wordt met Zijn uitspraak (Ta'âlâ) :
 
أو لامستم النساء
 
"... of als jullie de vrouwen hebben aangeraakt ..." [S. an-Nisâ', v. 43]
 
(De betekenis daarvan) is geslachtsgemeenschap, zoals Ibn 'Abbâs (radiyALLAHU 'anhu) gezegd heeft.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Zaadvocht, geen sperma (dat een ander oordeel heeft dan het zaadvocht m.b.t. reiniging).
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]