Verricht hij de grote wassing, ook al mist hij daarmee de tijd van het gebed ? Of bidt hij zonder reiniging ? - Shaykh 'Abd al-Karîm al-Khudayr (hafidhahullâh)

op . Gepost in Reinheid (at-tahara)

Hij zegt :

Ik heb een natte droom gehad en ben opgestaan enkele minuten voor de iqâma van het fajrgebed. Moet ik dan de grote wassing verrichten, wetende dat als ik de grote wassing verricht, ik dan (het gebed in) de gemeenschap mis ?

Antwoord :

Verricht de grote wassing, zelfs al mis je (het gebed in) de gemeenschap. Meer nog, de meerderheid is van mening dat je de grote wassing dient te verrichten, zelfs al mis je de (volledige) tijd (van het gebed). Je verricht de grote wassing, zelfs al mis je de (volledige) tijd (van het gebed).

Je bent bijvoorbeeld een kwartier voor het opkomen van de zon opgestaan. Als je de grote wassing verricht, is de tijd voorbij en de zon opgekomen. En als je de grote wassing niet verricht, haal je nog de tijd. Wij zeggen : verricht de grote wassing, zelfs al gaat de tijd (van het gebed) voorbij. Dat is waar de meerderheid zich op bevindt, laat staan de jamâ'a.

Bij de mâlikiyya is de tijd belangrijker dan de reiniging. Ze schenken meer aandacht aan de tijd dan aan de reiniging. Terwijl dat bij de meerderheid omgekeerd is.

En daarom heeft imam Mâlik in "al-Muwatta' " het hoofdstuk van de gebedstijden vooropgeplaatst, terwijl de meerderheid van de geleerden in hun werken de reiniging laten voorafgaan op de tijd.

[Bron : "Sharh Bulûgh al-Marâm min Adillati l-Ahkâm"]

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]