Rituele wassing zonder de Naam van Allah uit te spreken - Shaykh Muhammad Bâzmûl (hafidhahullâh)

op . Gepost in Reinheid (at-tahara)

Vraag :

Wat is het oordeel over de tasmiyya of het vermelden van de Naam van Allah bij de rituele wassing ?


Antwoord :

Het vermelden van de Naam van Allah bij de rituele wassing is verplicht. Wie het bewust nalaat, zijn rituele wassing is niet geldig, omdat de Boodschapper (sallAllâhu 'alayhi wasallam) gezegd heeft :

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

"Er is geen rituele wassing voor degene die de Naam van Allah er niet bij vermeldt." [1]

En hij (sallAllâhu 'alayhi wasallam) heeft gezegd :

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

"Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak ( = onze religie), het zal verworpen worden." [2]


[Bron : 
https://www.facebook.com/mohammadbazmool/posts/767290160056139 / zie foto]

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]
---------------------------------------------------------------------------------------

Voetnoten v.d. vertaler :

[1] Zie o.a. Sahîh al-Jâmi' as-Saghîr (7573) waar Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) hem authentiek verklaarde.

[2] Zie o.a. Sahîh Muslim (1718).