Vergeten bismillâh te zeggen voor de rituele wassing - Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh)

op . Gepost in Reinheid (at-tahara)

Vraag :

Ik heb mijn rituele wassing verricht en ben vergeten bismillâh te zeggen in het begin. Ik heb het pas gezegd nadat ik klaar was met het wassen van mijn handen. Elke keer dat ik het mij herinner, begin ik opnieuw. Wat is de mening van de fiqh over deze daad ?

Antwoord :

De meerderheid van de geleerden zegt dat de rituele wassing van de persoon geldig zijn zonder dat deze bismillâh zegt.

Andere geleerden hebben gezegd dat het verplicht is bismillâh te zeggen voor de rituele wassing op voorwaarde dat hij weet dat het gezegd moet worden en niet onder invloed zijn van vergetelheid op basis van de uitspraak van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) : "Er is geen rituele wassing voor degene die de Naam van Allah er niet voor uitspreekt." [1]

Desondanks, de persoon die geen bismillâh zegt uit vergetelheid of uit onwetendheid : zijn rituele wassing is geldig en deze persoon moet zijn rituele wassing niet opnieuw verrichten, zelfs als het zou gebeuren dat we de uitspraak kiezen van de geleerden die de verplichting zien om bismillâh te zeggen. Want deze is verontschuldigd door zijn onwetendheid en zijn vergetelheid. Het bewijs daarvoor is in de uitspraak van Allah :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا‌ۚ

"Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken." [S. al-Baqara, v. 286]

En het heeft ons bereikt in een authentieke hadith van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) dat hij gezegd heeft dat deze smeekbede verhoord is.

Daardoor kan je weten dat als je vergeten bent bismillâh te zeggen bij het begin van de rituele wassing en je het jezelf herinnert terwijl je ze verricht, wel dan zeg je bismillâh van zodra je het je herinnert en je moet ze niet opnieuw verrichten, want je bent verontschuldigd omwille van je onwetendheid.

Moge Allah ons het welslagen schenken.

[Bron : "Majalla ad-Da'wa", nr. 1447 p. 52]

-------------------------------------------------------------------------

Voetnoot van de vertaler :

[1] Overgeleverd door at-Tirmidhî (25) en hasan verklaard door Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) in "Sahîh Sunan at-Tirmidhî".

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]