Stonden de salaf op tegen de leiders ?

op . Gepost in Jihad

Voor wie graag zegt dat sommige salaf in opstand kwamen, zijn hier de woorden Ibn Hajar al-'Asqalânî in Tahdhîb at-Tahdhîb, waar hij bij het vermelden van de biografie van Al-Hasan ibn Sâlih ibn Hayy aanhaalt:


"Wat sommigen zeggen over hem, namelijk dat hij het toestond om de toevlucht te nemen tot wapens, betekent dat hij de opstand tegen tirannieke leiders toestond. Het is een mening die bestond bij sommige voorgangers in de eerste tijden van de islam. Maar vervolgens zijn de geleerden overeengekomen over het achterwege laten van deze toelating toen ze vaststelden dat dat tot een ergere situatie leidde dat wat aan de opstand voorafging. De gebeurtenissen van al-Harra, van de opstand van Ibn al-Ash'ath en anderen, zijn een goede les om hierover te volgen."

[Bron : "Tahdhîb at-Tahdhîb" 1/399]


[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]