Een advies aan de kersverse bruidegom bij het begin van zijn nieuwe leven - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Huwelijk en Scheiding

Hij zegt :
 
Moge ALLAH welwillend voor u zijn. Eén van de broeders zal in de komende dagen trouwen, dus wenst hij een advies van u om te beginnen aan zijn nieuwe leven.
 
Antwoord :
 
Ik vraag ALLAH (عز وجل) hem te zegenen en het hem gemakkelijk te maken ; en dat Hij het aan iedereen die niet getrouwd is, gemakkelijk maakt om spoedig te trouwen.
 
"O jullie jongeren ! Iedereen onder jullie die de middelen bezit, laat hem trouwen, want dit helpt om de blik neer te slaan en de kuisheid te bewaken; en wie geen middelen heeft, moet vasten, want dat is een beheersing (van begeerte) voor hem."
 
Ik spoor de jongeren dus aan om te ijveren naar het huwelijk zoveel ze kunnen. En ik vraag ALLAH (عز وجل) om het hen gemakkelijk te maken.
 
En wat het advies betreft, dan is deze dat hij ALLAH (عز وجل) vreest met betrekking tot zijn echtgenote, en dat hij een adviseur, onderwijzer en opvoeder voor haar dient te zijn. (En dat) hij haar naar het goede leidt en dat hij met haar omgaat op de wijze dat de Boodschapper van ALLAH (صلى الله عليه وسلم) omging met zijn vrouwen.
 
En dat hij haar fouten en haar onwetendheid verdraagt in het begin (van het huwelijk).
 
Want voorwaar, de vrouw is jong wanneer ze verhuist naar de man. En ze is een vreemdelinge wanneer ze verhuist van de omgeving van haar familie naar zijn huis (van haar kersverse echtgenoot). En ze is verlegen tegenover de man, omdat ze naar hem toe verhuist terwijl ze hem niet kent en niet vertrouwd met hem is.
 
Er kunnen dus zeker fouten voorvallen van haar in de omgang of dergelijke meer, omwille van haar jonge leeftijd en omwille van hetgeen we vermeld hebben. Hij hoort (deze fouten) dus te verdragen, en haar dichterbij hem te brengen, en ervoor te zorgen dat ze van haar huis houdt en dat ze went aan haar huis en aan haar echtgenoot. En dat hij zich niet te vlug kwaad maakt, want veel van onze jongeren vandaag de dag weten dit niet meer en maken zich al kwaad in haar eerste nacht. En misschien verlaat één van beiden het huis al de eerste nacht omdat ze een fout in zus of zo gemaakt heeft, of omdat ze een (onaangename) uitspraak gedaan heeft tegen hem, of dergelijke meer.
 
Het advies is dus - zoals we gezegd hebben - om ALLAH te vrezen, en dat zich in het huwelijk geen afkeurenswaardige zaak afspeelt, en dat het huis gebouwd is op het goede. En dat er samenwerking is tussen beide echtgenoten inzake de aanbidding van ALLAH, en dat zachtheid de basis vormt van de (onderlinge) omgang in huis. En dat de persoon ernaar streeft dat hij thuis een (nog) beter gedrag heeft dan buitenshuis. En dat hij teder is met de echtgenote aan zijn zijde.
 
Ik vraag ALLAH dat Hij ons allen het welslagen schenkt om hiernaar te handelen, en misschien volstaat dit. Vrede en zegeningen van ALLAH zijn met onze Profeet.
 
[Vertaling: ابو معاذ محمد داود]