Mag een opgemaakte bruid haar gebeden samenvoegen ? - Shaykh 'Azîz ibn Farhân al-'Anazî (حفظه الله تعالى)

op . Gepost in Huwelijk en Scheiding

De vraagsteller zegt :
 
O onze shaykh, moge ALLAH u zegenen. Is het de bruid toegestaan om de gebeden van maghrib en 'ishâ' samen te voegen, en dit omwille van het feit dat ze versiering (make-up en dergelijke) heeft aangebracht en de rituele wassing (wudû') voor 'ishâ' (verrichten) hierdoor lastig is ?
 
Antwoord :
 
Het basisprincipe is dat de vrouw - ongeacht of ze bruid is of niet - het gebed verricht op haar voorgeschreven tijdstip. Het is haar verplicht om het gebed te verrichten op haar voorgeschreven tijdstip. En het is haar niet toegestaan om twee gebeden zonder geldige reden samen te voegen, zonder geldige reden. En het aanbrengen van versiering schaadt het gebed niet. Dat schaadt het gebed niet. Want er zijn vrouwen die geloven dat het aanbrengen van versiering het gebed schaadt, in die zin dat het haar wudû' bijvoorbeeld zou verbreken. Dit is fout, een fout begrip. Of dat dit verhindert om het gebed te verrichten.
 
Integendeel ! Ze bidt in de toestand waarin ze zich bevindt. Ze bidt maghrib en ze bidt 'ishâ' op hun voorgeschreven tijdstip. En het is haar niet toegestaan om samen te voegen, want er is geen geldige reden om samen te voegen.
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]