De hajj is onmiddellijk verplicht !! - Shaykh 'Abd al-Karîm al-Khudayr (hafidhahullâh)

op . Gepost in Hajj en Umrah

Wij hebben gezegd dat de hajj onmiddellijk verplicht is. Dus voorwaar, wie in staat is om de bedevaart te verrichten en (desondanks) de bedevaart niet verricht, is een zondaar. Hij zondigt als hij de hajj zonder excuus uitstelt. Spijtig genoeg wordt deze rite en verplichting (vandaag de dag) uitgesteld omwille van zwakke excuses.

Vorig jaar werd tegen één van hen gezegd : "Waarom verricht je geen hajj ?" Hij zei : "Bij Allah, dit jaar is het tijdens de lente."

- en het is heel erg spijtig dat we zulke woorden horen onder moslims -

En daarvoor werd hem gezegd : "Waarom verricht je geen hajj ?" Hij zei : "De verhandeling moet meteen na de hajj afgegeven worden. Ik kan dus geen hajj verrichten."

En nog zulke excuses ...

Het verlangen van de Metgezellen om deze rite te verrichten met de Profeet ('alayhi s-salâtu was-salâm) is iets wat niet bij hen opkomt ...

Een vrouw wiens weeën begonnen, de barensweeën begonnen al bij haar van haar huis, en ze ging naar buiten om de hajj te verrichten met de Profeet ('alayhi s-salâtu was-salâm) als antwoord op zijn oproep en de oproep van Allah (jalla wa 'alâ). Ze beviel in het heiligdom, in de mîqât na een afstand van tien kilometer. Degene die scherp was van zicht, zag de huizen van Madîna. Zo was hun verlangen (ridwânAllâhi 'alayhim) om plichtsbewust aan hun verplichtingen tegemoet te komen, en gehoorzamend aan de haast en competitie die Allah (jalla wa 'alâ) bevolen heeft.

De mens weet niet wat hem zal te beurt vallen. Dus als degene die ertoe in staat is, die door Allah gezegend is met gezondheid en welzijn en geld, en (toch) niet elke vijf  (jaar) hajj verricht en Allah (jalla wa 'alâ) bezoekt, beroofd is ... wat dan te zeggen van degene die de verplichting nalaat die zijn religie vervolledigt en compleet maakt ?

[Bron : Lezing "Ahkâm al-Hajj"]

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]