Word ik beloond voor mijn intentie als ik de hajj wil verrichten, maar er niet toe in staat ben ? - Shaykh 'Abdullâh al-'Adanî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Hajj en Umrah

Deze vraagsteller zegt :

In deze bijeenkomsten werd vermeld wat ons aanspoort om de bedevaart te verrichten, maar wij hebben daar de mogelijkheden niet voor. Hebben wij een beloning voor onze intentie ?


Antwoord :

Ja, met de wil van Allah heb je de beloning voor je intentie.

Hij ('alayhi s-salâtu was-salâm) heeft gezegd :

"Voorwaar, de daden worden beoordeeld volgens de intentie, en elkeen zal beloond worden volgens zijn intentie."

En hij ('alayhi s-salâtu was-salâm) heeft gezegd :

"Er zijn mensen in Medina die met jullie zullen delen in de beloning, want slechts een excuus heeft hen verhinderd (om aanwezig te zijn)."

Slechts een excuus heeft hen verhinderd ... Als dit dus het geval is voor de jihâd op de Weg van Allah, dan is dat evenzeer voor de bedevaart. Want de bedevaart behoort tot de Weg van Allah, zoals het authentiek is overgeleverd van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa 'alâ âlihi wasallam) in de hadith van Ibn 'Abbâs en anderen.


[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]