Foto's maken tijdens haj en umra ? - Shaykh Sâlih as-Suhaymî

op . Gepost in Hajj en Umrah

Vraag :

Onze broeders die de 'umra verrichten, hebben de gewoonte genomen videobeelden te maken met camera's, alsof filmen een voorwaarde was voor aanvaarding van de bedevaart en de 'umra. Kunt u ons hierover iets zeggen ?

Antwoord :

Ja. De moslims moeten zich beperken tot het doel waarvoor ze gekomen zijn. O dienaar van Allah, je bent gekomen om de bedevaart of de 'umra te verrichten, en je bent hier gekomen om te bidden in de moskee van de Boodschapper van de leiding (sallAllâhu 'alayhi wasallam). Het is dus in geen enkel geval toegestaan de gedragsregels te overtreden waarvoor je gekomen bent. Wetende dat filmen en fotograferen verboden is, het filmen en fotograferen van wezens met een ziel is verboden. De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) heeft gezegd :

« Moge Allah diegenen die afbeeldingen maken vervloeken. »

En hij heeft gezegd dat ze de zwaarste bestraffing zullen ondergaan op de Dag der Opstanding en dat hen opgedragen zal worden om een ziel in deze afbeeldingen te blazen en ze zullen er niet toe in staat zijn. En er zijn ook tientallen andere ahadieth overgeleverd die dat veroordelen.

We moeten daar dus voor oppassen. Het volstaat te weten dat degene die afbeeldingen maakt, vervloekt is !

Ben je er tevreden mee vervloekt te zijn ?

En waarop daarmee gedoeld wordt is het maken van afbeeldingen van wezens die een ziel hebben, zelfs al was het maar een kleine mier. Wat dat betreft moet je je beperken tot datgene waartoe we verplicht worden om het te maken, zoals de foto van de identiteitskaart en van het paspoort. Maar wat daarbuiten gaat, is verboden, behalve als je landschappen fotografeert, bomen, rivieren en bepaalde plaatsen waarlangs je passeert.

Je moet hier dus afstand van nemen en het volstaat voor jou te weten dat de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) het verboden heeft. En als iemand zegt dat hetgeen met het verbod bedoeld wordt de tekening met de hand is, wat betreft de fotografie, zij wordt gedaan met een toestel. Dan zeg ik dat de betrokkenheid van de hand met dit toestel belangrijker is dan wanneer je tekent. Dat vraagt van jou dat je twaalf stappen volgt en de laatste is hetgeen ze de ontwikkeling noemen.

O dienaar van Allah, je moet dus Allah vrezen hierover. Je hoofdbezigheid moet niet zijn om deze plaatsen, de muren, de mensen, de dieren, ... te filmen en fotograferen ... Je moet oppassen voor dat alles.

Laten we daarvoor oppassen en laten we ons beperken tot datgene waarmee we beproefd zijn en in geval de overmacht. Wat souvenirfoto's betreft, huwelijksfoto's, foto's aan de zijde van X of Y en andere, dan lijdt het geen twijfel dat dat afkeurenswaardig is en dat het verplicht is om dat achterwege te laten.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]