Hoe kan ik de goede geloofsleer verankeren in mijn kinderen ? - Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Geboorte en opvoeding

Moge Allah welwillend voor u zijn, weledele shaykh. Deze vraagsteller zegt :

"Weledele shaykh, duid ons een methode aan via dewelke wij in de harten van onze kinderen en onze broeders en onze familie de liefde voor de geloofsleer kunnen planten en het belang van haar te studeren."

Antwoord :

Ja, dit is een duidelijke zaak, die inspanning vereist met je kinderen : dat je hen vasthecht aan de geleerden, hen naar de lessen brengt, hen in de gaten houdt en hen aanzet om te luisteren naar goede programma's op Koran-radio. En dat je hen naar de vijf gebeden en het vrijdagsgebed brengt, en dat ze samen met de moslims aanwezig zijn bij het verrichten van de gebeden en het luisteren naar de preken en de aansporingen en adviezen.

Dit vereist geduld.

Maar dat je hen alleen laat in de straten of je hen naar café's laat gaan, of (hen alleen laat) met internet, of met elke dwaling en kwaad : dit is een verlies. Zij zijn verloren. Ja.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]