Wees de eerste om het hen te leren !! - Shaykh Sulaymân ar-Ruhaylî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Geboorte en opvoeding

En daarom, o broeders, behoort het tot hetgeen we verwaarlozen, (namelijk) dat we onze kinderen opvoeden op de gedenking (dhikr) van Allah ... onze kinderen gewend maken aan het gedenken van Allah. Vanaf de jeugd horen we hen gewend te maken aan het gedenken van Allah.

 

Ik heb telkens weer vermeld aan enkele van mijn dierbaren dat niemand ons hoort vooraf te gaan in het aanleren van soera al-Fâtiha en de gedenking van Allah (subhânahu wa ta'âlâ) aan onze zonen en dochters.

 

Waarom ?

 

Omdat als wij hen soera al-Fâtiha aanleren, dan (is het zo dat) telkens zij soera al-Fâtiha zullen reciteren, Allah hun beloning (ook) voor ons zal opschrijven. En als wij hen de gedenking van Allah aanleren, dan (is het zo dat) telkens zij subhânAllâh zullen zeggen, Allah hun beloning (ook) voor ons zal opschrijven.

 

Wij zullen misschien dood zijn in onze graven, begraven in onze graven, en onze beloning gaat voort in dit wereldse leven dankzij de gedenking (van Allah verricht) door onze kinderen, omdat wij degenen geweest zijn die hen aangeleerd hebben Allah (subhânahu wa ta'âlâ) te gedenken.

 

Spijtig genoeg leren vele mensen vandaag de dag hun kinderen (hetgeen) aan wat niet nuttig is, zoals grappige dingen en amusante zaken of dergelijke meer. Voorwaar, sommige mensen streven er zelfs naar dat hun kinderen memoriseren wat niet nuttig voor hen is - als het al niet schadelijk voor hen is -, terwijl ze er niet naar streven dat ze al-Fâtiha memoriseren, dat ze adhkâr memoriseren die nuttig voor hen zijn en waarmee ze gewend raken aan de gedenking van Allah (subhânahu wa ta'âlâ).

 

[Vertaling : ابومعاذمحمدداود]