Tafelmanieren (aflevering 4 - fiqh van eten & drinken) - Shaykh 'Azîz ibn Farhân al-'Anazî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Eten & drinken

In de Naam van ALLAH, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
 
Ik loof mijn HEER en ik dank Hem voor Zijn grootse zegeningen en Zijn vele gunsten, voor datgene waarmee Hij ons gezegend en voorzien heeft van Zijn gunsten en Zijn zegeningen. En ik vraag Hem om veel vrede en zegeningen en meer te schenken aan het sluitstuk van Zijn Boodschappers en Profeten, onze Profeet Muhammad, en aan zijn familie en zijn metgezellen en wie hen gevolgd is in het goede tot de Dag des Oordeels.
 
O, kijkende broeders. Moge ALLAH jullie leven beschermen, (welkom) bij deze nieuwe ontmoeting, waarin we enkele regels onthullen en uiteenzetten die verband houden met de manieren van eten en drinken.
 
Daartoe behoort dat de mens zijn handen niet zo hoort te laten na het eten en ervoor.
 
In werkelijkheid is er niets authentiek overgeleverd van onze Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) over het wassen van de handen voor het eten. Maar de algemene gedragsregels nodigen daartoe uit, in het bijzonder als zich op de handen iets van onzuiverheid of vuil bevindt.
 
Betreffende na het eten heeft de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) een persoon verboden om te slapen, terwijl zich op zijn handen iets van ghamar bevindt. Al-ghamar is de geur van vlees of de geur van eten. En hij verduidelijkte dat wie gaat slapen terwijl zich op zijn handen ghamar bevindt, dan heeft hij enkel zichzelf te verwijten (als hij door iets getroffen wordt). [1]
 
En het lijdt geen twijfel dat dit niet samengaat met het gedrag van de moslim die zich in de beste staat hoort te bevinden van zuiverheid en reinheid hoort te bevinden, en zich dient weg te houden van alles van zijn toestand dat de mensen zou kunnen schaden. De aanwezigheid van vet bijvoorbeeld of geuren, geuren van voedsel op zijn handen, het lijdt geen twijfel dat dit zal leiden tot het bekomen van iets dat hem zal schaden, zoals insecten en dergelijke, omdat deze afkomen op dergelijke geuren en dergelijke toestanden.
 
De moslim dient zichzelf dus te reinigen, door zijn handen te wassen voor het eten, en ook wast hij zijn handen na het eten en hij reinigt zijn handen goed na het eten.
 
Dit zijn de verheven manieren die de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) ons heeft geleerd.
 
En het wassen van de handen is in het geval de mens direct contact heeft met het eten. Als hij geen direct contact heeft met het eten, zoals bijvoorbeeld het eten met een lepel, dan is het niet nodig dat hij zijn handen wast. En evenzo als hij gegeten heeft met de lepel, dan is het niet nodig dat hij zijn handen wast na het eten. Het is er enkel op gericht dat wanneer hij het eten rechtstreeks met zijn hand aanraakt, dan bestaan de goede manieren erin dat hij in een staat van reinheid is (met propere handen), want hij zal voorzieningen en voedsel eten die zijn buik zullen binnengaan.
 
Dit behoort dus tot de verheven manieren die de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) ons heeft geleerd.
 
En ALLAH (ta'âlâ) weet best.
 
------------------------------------------------------------
[1] Authentiek, zie "Sahîh al-Jâmi' " (804).
 
[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]