Tafelmanieren (aflevering 3 - fiqh van eten & drinken) - Shaykh 'Azîz ibn Farhân al-'Unazî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Eten & drinken

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

 

Ik loof mijn Heer en ik dank Hem voor Zijn grootse zegeningen en Zijn vele gunsten, voor datgene waarmee Hij ons gezegend en voorzien heeft van Zijn gunsten en Zijn zegeningen. En ik vraag Hem om veel vrede en zegeningen en meer te schenken aan het sluitstuk van Zijn Boodschappers en Profeten, onze Profeet Muhammad, en aan zijn familie en zijn metgezellen en wie hen gevolgd is in het goede tot de Dag des Oordeels.

 

O, kijkende broeders. Moge Allah jullie leven beschermen, (welkom) bij deze nieuwe ontmoeting, waarin we enkele regels uiteenzetten die verband houden met de manieren van eten en drinken.

 

Daartoe behoort : het niet minachten of bekritiseren van voedsel.

 

De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) heeft nooit voedsel bekritiseerd ('alayhi s-salâtu was-salâm). Als hij iets vond, at hij het. En als hij niets vond, zei hij : "Ik vast."

 

Dat was onze Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam), en hij was het sluitstuk van de profeten en boodschappers en de meester van de eersten en de laatsten.

 

'Â'isha (radiyAllâhu 'anhâ) zegt : "De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) had de gewoonte 's ochtends te vragen : 'Hebben jullie iets - d.w.z. van eten ?' Dus als we iets hadden, dan at hij het. En als er niets was, dan zei hij : 'Ik vast vandaag.' "

 

En de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) heeft nooit voedsel bekritiseerd zonder enige uitzondering. Als hij ervan hield, dan at hij er van. En als hij het niet lustte, bleef hij er van af zonder dat hij het bekritiseerde.

 

Waarom ?

 

Omdat het bekritiseren van voedsel een bewijs is voor hoogmoed en een bewijs voor lichtzinnigheid en een bewijs voor hooghartigheid. Wij vragen Allah welzijn en bescherming.

 

En tot hetgeen men slechts kan betreuren, behoort het feit dat vele mensen, wanneer ze vinden dat hun echtgenote eten heeft bereid dat ze niet lusten, ze misschien ophef veroorzaken en ze misschien agressief worden en slaan en misschien zelfs vervloeken. En dat is allemaal in tegenstelling met het pad van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam).

 

De moslim hoort nooit ofte nimmer voedsel te bekritiseren, in het bijzonder als hij in het gezelschap van anderen is. Dus als hij in het gezelschap van anderen is, probeert hij inspanningen te leveren om dit voedsel te verfraaien dat hij zelf niet lust. Want dit is de wettelijke en lovenswaardige methode en het is de methode van onze Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam).

 

Wees dus ten zeerste op je hoede voor het bekritiseren van voedsel, ongeacht of je het zelf niet lust, of je naar iets anders verlangde.

 

De moslim hoort dit verheven niveau te hebben in zijn omgang met deze gunst die Allah ('azza wajall) ons geschonken heeft. En (hij hoort) in gedachten te houden dat er mensen zijn die zelfs geen beenderen of een stukje van een bot vinden om te eten. Dus laat hem Allah ('azza wajalla) loven in elke situatie.

 

En Allah Ta'âlâ weet best.

 

[Vertaling : ابومعاذمحمدداود]