Tafelmanieren (aflevering 2 - fiqh van eten & drinken) - Shaykh 'Azîz ibn Farhân al-'Unazî (hafidhahullâh)

op . Gepost in Eten & drinken

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

 

Ik loof mijn Heer en ik dank Hem voor Zijn grootse zegeningen en Zijn vele gunsten, voor datgene waarmee Hij ons gezegend en voorzien heeft van Zijn gunsten en Zijn zegeningen. En ik vraag Hem om veel vrede en zegeningen en meer te schenken aan het sluitstuk van Zijn Boodschappers en Profeten, onze Profeet Muhammad, en aan zijn familie en zijn metgezellen en wie hen gevolgd is in het goede tot de Dag des Oordeels.

 

O, kijkende broeders. Moge Allah jullie leven beschermen, (welkom) bij deze nieuwe ontmoeting, van de ontmoetingen over de regels omtrent eten en drinken.

 

Tot de regels die verband houden met het eten en drinken, behoort het eten en drinken met de rechterhand.

 

De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) droeg de moslim op om te eten en te drinken met zijn rechterhand. En hij verbood hem om te eten en te drinken met zijn linkerhand. En de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) heeft dat verduidelijkt met zijn uitspraak : "Laat niemand van jullie eten met zijn linkerhand, en laat hem niet drinken met zijn linkerhand, want voorwaar shaytân eet en drinkt met zijn linkerhand."

 

En de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) heeft gezegd aan 'Umar ibn Abî Salama (radiyAllâhu 'anhu) : "O jongen, spreek de Naam van Allah uit, en eet met je rechterhand en eet van hetgeen zich vlak voor jou bevindt."

 

De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) hield ervan de rechterhand te gebruiken voor de goede zaken, zoals eten en drinken en (iets) geven en (iets) aannemen. Dit alles (deed hij) met zijn rechterhand. Wat de weerzinwekkende en afschuwelijke dingen betreft, daarvoor had hij de gewoonte zijn linkerhand te gebruiken, zijn linkerhand ('alayhi s-salâtu was-salâm), en hij heeft de moslim opgedragen om het zo te doen.

 

De moslim die zich laat leiden door de regels van zijn religie, hoort in deze soort van subtiele zaken (het voorbeeld van) zijn Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) te volgen. En dat verhindert hem niet, zelfs als hij de gewoonte heeft om te eten met een lepel of te eten met een vork of een mes, of (zijn eten) snijdt met een mes. Want we zien vandaag de dag veel mensen wanneer ze een vork gebruiken, dat ze daarin de niet-moslims imiteren. Je ziet dat ze eten met hun linkerhand tijdens het gebruiken van een vork. Niets weerhoudt hem ervan, zelfs als hij een vork of een mes gebruikt, om de vork in zijn rechterhand te plaatsen en met het mes snijdt met zijn linkerhand. Op deze manier heeft hij het pad van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wa âlihi wasallam) als voorbeeld genomen inzake eten of drinken.

 

Dit is één van de gedragsregels van het eten en drinken waar de moslim aandacht hoort aan te schenken.

 

En ook met betrekking tot de kwestie van het drinken, horen we het glas water niet met de linkerhand te nemen, maar met de rechterhand.

 

Dit zijn enkele regels die betrekking hebben op de gedragsregels van het eten en drinken. En Allah (Ta'âlâ) weet best.

 

[Vertaling : ابومعاذمحمدداود]