De perfecte verwezenlijking van tawhîd

op . Gepost in Tauwhied al-uluhiyyah

Shaykh 'Abd ar-Rahmân ibn Nâsir as-Sa'dî (rahimahullâh) heeft gezegd :

"In de verwezenlijking van tawhîd bezitten de mensen verschillende graden, in functie van de kennis van Allah die ze hebben verworven, evenals het in praktijk brengen van Zijn aanbidding op openlijke en verborgen wijze. En de meest perfecte onder hen is degene die de Namen van Allah kent op gedetailleerde wijze, Zijn Eigenschappen, Zijn daden, Zijn gunsten, en datgene waarover Hij ingelicht heeft over Zijn schepselen, de Laatste Dag, de beloning, dit alles op authentieke wijze overgeleverd in de Koran en de Sunna.

Wie ze correct zal begrepen hebben en zijn hart zal gevuld hebben met kennis over Allah, Zijn grootsheid, Zijn verhevenheid, de liefde voor Hem, de terugkeer naar Hem en die zich tot Hem zal keren tegenover de droefheid van zijn hart, en uitsluitend vertrouwend op Hem zonder deelgenoot, die aan Allah Alleen al zijn bewegingen en zijn stilte zal gewijd hebben, en enkel rust zal vinden bij Allah door de kennis, de terugkeer tot Hem, het in praktijk brengen, de onthouding, en zijn wezen zal vervolmaakt hebben door de zuivere intentie en het volgen (van de Boodschapper), en zijn gelijken zal vervolmaakt hebben door hen uit te nodigen naar dit fundament.

En hij zal deze tawhîd enkel vervolmaken als hij als vrienden de mensen van het geloof en van de tawhîd zal nemen, en afstand zal nemen van polytheïsme (shirk) en van de polytheïsten, dat hij bondgenoten zal nemen of zal strijden voor Allah, en dat zijn liefde in overeenstemming zal zijn met de liefde voor Allah."

[Bron : "Al-Fatâwâ as-Sa'diyya" p. 11-14


[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]